Od tego roku szkolnego włoscy nauczyciele będą dostawali po 500 euro na samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji. Inicjatywa obejmie ponad 700 tysięcy nauczycieli szkół wszystkich stopni, a kosztować będzie skarb państwa ponad 380 milionów euro rocznie.

W tym roku pieniądze te nauczyciele otrzymają wraz z pensją. Od przyszłego - będą dysponowali specjalną karta płatniczą, którą każdemu wyśle ministerstwo oświaty. Inicjatywa jest elementem reformy szkolnictwa, która ma na celu między innymi doprowadzenie do zatrudnienia na stałe ponad stu tysięcy pracujących dotąd dorywczo.

Do pięciuset euro mają prawo wszyscy nauczyciele. W ustawie wymieniono dokładnie, jakie powinno być przeznaczenie tych pieniędzy - zakup książek, komputerów i programów komputerowych, zapisanie się na specjalistyczne kursy zawodowe, ale także na bilet do kina czy teatru.

Wydatki muszą być udokumentowane paragonem fiskalnym. Kto tego dopilnuje, w następnym roku nie otrzyma już tego dodatku.