Amerykański dziennik apeluje do przywódców europejskich by zmienili system przyznawania statusu uchodźcy.

Gazeta przyznaje, że źródłem fali imigrantów są konflikty w Syrii i Iraku, chaos w Libii oraz brutalność reżimów w Afryce i że Europa nie rozwiąże tych problemów samodzielnie.

W komentarzu redakcyjnym amerykańska gazeta stwierdza jednak, że do cierpienia tysięcy imigrantów przyczynia się nieskuteczny system udzielania statusu uchodźcy. Brak legalnych dróg do uzyskania azylu w Europie powoduje rozkwit gangów szmuglujących ludzi przez granicę.

Poważnym problemem są tez przepisy Konwencji Dublińskiej, która nakazuje uchodźcom złożenie wniosku o azyl w pierwszym kraju Unii do jakiego trafią, co powoduje nierówne rozłożenie ciężaru przyjęcia imigrantów. Niedawno Niemcy zrezygnowały z przestrzegania tej zasady.

"New York Times" apeluje, by śladami Berlina poszły inne kraje. Gazeta wzywa też do sprawiedliwej "dystrybucji" uchodźców w ramach Unii Europejskiej i przestrzega przed konsekwencjami bierności.

- Ludzkie tsunami i brak spójnej reakcji już spowodowały wzrost poparcia ksenofobicznej prawicy i wywołały podziały pomiędzy 28 krajami członkowskimi Unii - ubolewa "New York Times".