Hiszpania nie wyklucza zamykania salafickich meczetów - twierdzi minister spraw wewnętrznych, Jorge Fernandez Diaz. Służby specjalne donoszą zaś, że do Syrii, na teren Państwa Islamskiego, przenoszą się całe hiszpańskie rodziny. Robią to nie tyle ze względów religijnych, co finansowych.

Znowelizowany kodeks karny pozwala na zamknięcie miejsca kultu, jeśli zagraża ono bezpieczeństwu i prowadzi działalność terrorystyczną. Salafici są najbardziej radykalnym odłamem islamu. W Hiszpanii prowadzą 98 meczetów. Na razie nie wydano nakazu zamknięcia żadnego z nich, ale - zdaniem szefa MSW - nie jest to wykluczone.

Służby specjalne donoszą o zmianie sposobu werbowania do Państwa Islamskiego. Obiektem indoktrynacji są nie tylko ochotnicy na front, ale też muzułmańskie rodziny będące w złej sytuacji finansowej. Dostają mieszkanie, comiesięczne wypłaty i pieniądze na zagospodarowanie.

Podobnie są kuszone dziewczyny pragnące poślubić dżihadystów. Każdej z nich Państwo Islamskie wypłaca 1400 euro posagu. W ciągu półtora roku zatrzymano w Hiszpanii 13 kobiet gotowych na wyjazd do Iraku i Syrii.