"Na przełomie maja i czerwca br. nastąpi przedterminowa spłata pożyczki, jakiej Polska udzieliła Islandii na kwotę 630 mln zł zgodnie z umową z 4 października 2009 r." - napisano w komunikacie.

Jak podaje MF, Islandia wykorzystała pożyczkę w około 1/3, za otrzymane fundusze kupując wybrane obligacje skarbu państwa nominowane w złotych, wyemitowane zgodnie z umową pożyczki.

Według komunikatu, równolegle z przedterminową spłatą pożyczki zostanie przeprowadzona operacja przedterminowego odkupu obligacji zakupionych przez Islandię, a następnie zostaną one umorzone.