Prezydent Bronisław Komorowski powołał nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zastąpią sędziów, którzy po zakończeniu wyborów samorządowych podali się do dymisji.

Powołani do nowej PKW zostali: na wniosek prezesa Sądu Najwyższego - Wiesław Błuś, Krzysztof Strzelczyk, prezesa Trybunału Konstytucyjnego - Zbigniew Cieślak, Wojciech Hermeliński i Janusz Niemcewicz oraz - na wniosek prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego - Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Wojciech Kręcisz i Sylwester Marciniak.

Jeszcze przed drugą turą wyborów, 21 listopada, członkiem PKW został Wiesław Kozielewicz. Zastąpił on wówczas sędziego, któremu wygasł mandat.