Naukowa pasja prowadzi do powstawania rozwiązań technologicznych zmieniających przemysł, a tym samym świat wokół nas na lepszy, bardziej przyjazny i bezpieczny. To kwintesencja działania Łukasiewicza

Jakość, funkcjonalność i trwałość każdego produktu to fundamentalne cechy decydujące o jego przydatności dla użytkownika. Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej specjalizuje się w dostosowaniu produktów wykonanych ze stopów metali do warunków użytkowania na różnych etapach ich wytwarzania. I robi to od blisko 95 lat.
Każdy z nas może zetknąć się na co dzień z efektami pracy naukowców z Łukasiewicz – IMP. To pochodna pozycji sprawdzonego partnera rodzimego przemysłu, jaką udało się zbudować przez kolejne dekady naznaczone dynamicznym rozwojem technologii. Obecnie najważniejszym stymulatorem innowacyjnych rozwiązań są wymagania rynku. Dlatego konsekwentnie rozwijamy kompetencje badawcze w kluczowych dla siebie obszarach, takich jak: obróbka cieplna, galwanotechnika, inżynieria mechaniczna i biomedyczna oraz technologie antykorozyjne. Dzięki temu z powodzeniem kooperujemy z czołowymi przedsiębiorstwami najważniejszych gałęzi rodzimej gospodarki, oferując im autorskie technologie z obszaru inżynierii materiałowej.
Przykładowo, na potrzeby branży motoryzacyjnej Instytut opracowuje, oparte na powłokach kompozytowych, nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne dla elektroniki stosowanej przy produkcji aut elektrycznych oraz systemów ich ładowania. To ważny element procesu powstawania samochodu elektrycznego polskiej produkcji Izera.
Reagujemy też na światowe tendencje związane z wykorzystaniem innowacyjnych stopów metali. Jako członek międzynarodowego konsorcjum badawczo-przemysłowego realizujemy projekt dotyczący procesu kształtowania na zimno stopu magnezu oraz wytworzenia stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej. Celem jest rozwój obróbki mechanicznej i przetwórstwa blach, jak również produkcji pojazdów i innych wyrobów wymagających komponentów z ultralekkich materiałów.
W tym ostatnim obszarze aktywnie pracujemy m.in. na rzecz przemysłu lotniczego. Jednocześnie skutecznie podnosimy funkcjonalność stopów żelaza występujących w ważnych elementach konstrukcji samolotu. Przykładem takich autorskich rozwiązań technologiczno-materiałowych jest realizowany obecnie projekt w ramach programu „TECHMATSTRATEG”, dotyczący wysokociśnieniowego hartowania gazowego kół zębatych do przekładni silników lotniczych firmy Pratt&Whitney Rzeszów.
Jednocześnie, w tym klasycznym dla siebie obszarze działalności, od wielu lat Łukasiewicz – IMP skutecznie promuje także technologię azotowania jarzeniowego, którą charakteryzuje znacznie niższe zużycie energii w stosunku do bardziej tradycyjnych procesów obróbki cieplnej metali. Z efektów pracy tworzonych przez nas pieców z powodzeniem korzystają przedstawiciele nie tylko wspomnianych już branż, ale także przemysłu kosmicznego.
W swojej codziennej pracy instytutowi naukowcy konfrontują się ze stale rosnącymi wymaganiami z obszaru ochrony środowiska czy profilaktyki zdrowotnej. Jako czołowa w kraju jednostka badawcza specjalizująca się w tworzeniu powłok ochronnych odpowiadamy na wyzwania stojące przed wieloma sektorami przemysłu. Na te wyzwania odpowiada z kolei projekt „Nowe chemiczne powłoki kompozytowe Ni-B/B oraz Ni-B/MoS2 o podwyższonych właściwościach mechanicznych”. Celem tych prac jest powstanie zamienników dla powszechnie wykorzystywanych, a szkodliwych dla ludzkiego zdrowia i środowiska, powłok chromowych. W ten sposób, jak również poprzez opracowywanie preparatów o działaniu antybakteryjnym nanoszonych na elementy powierzchni użytkowych, instytut wymiernie przyczynia się do zapobiegania narażeniom środowiskowym w miejscach produkcji.
Inny przykład działań na rzecz dbałości o ludzkie zdrowie stanowi aktywność w obszarze opracowania nowych konstrukcji i materiałów z zastosowaniem technik druku 3D wykorzystywanych w rehabilitacji ortopedycznej.
I jeszcze jedna dobra wiadomość na koniec. Zaprezentowana różnorodność tematów, którymi się zajmujemy, nie wyczerpuje naszej oferty dla przemysłu. Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia ze stopami metali, tam istnieje pole do działania dla Łukasiewicz – IMP.
Partner
foto: materiały prasowe