Kontrowersyjna uchwała trafiła na biurko wojewody mazowieckiego. Radni z Wołomina, którzy przegłosowali uchwałę nakładającą na miejscowy szpital całkowity zakaz wykonywania aborcji - będą musieli się teraz wytłumaczyć przed prawnikami wojewody.

Każda uchwała rady musi zostać sprawdzona, dlatego jak tłumaczy w rozmowie z RDC wojewoda mazowiecki - Jacek Kozłowski - prawdopodobnie dzisiaj lub jutro zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. Pierwszym krokiem jaki podejmiemy będzie poproszenie o dodatkowe wyjaśnienia od rady, ta uchwała rzeczywiście może budzić wątpliwości, mamy 30 dni na analizę prawną - powiedział Jacek Kozłowski. Jak dodał, władze województwa muszą zbadać zgodność dokumentu z prawem, nie kierując się żadnymi pobudkami ideologicznymi.

Zapis mówiący, że "szpital ma się kierować bezwzględną zasadą ochrony życia" został wprowadzony do statutu placówki w Wołominie. Uchwałę podjęli radni na wniosek starosty.