Na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Na Powązkach zebrało się kilkuset przeciwników pochówku generała w tym miejscu. Niektórzy mają ze sobą flagi narodowe, inni portrety ofiar stanu wojennego i transparenty z napisami "Hańba". Krzyczą: "Cześć i chwała ofiarom generała".

Przeciwnicy generała Jaruzelskiego zakłócili rozpoczęcie pogrzebu na cmentarzu wojskowym na Powązkach - w momencie rozpoczęcia ceremonii rozległy się gwizdy i odtworzone z magnetofonu radzieckie pieśni wojenne.

Wojciech Jaruzelski nie powinien tu spocząć, gdyż odpowiada za liczne zbrodnie komunistyczne - przekonują przeciwnicy pochówku na Powązkach byłego I sekretarza KC PZPR, pierwszego prezydenta III RP i współautora stanu wojennego. Osoby protestujące przeciwko pogrzebowi gen. Jaruzelskiego na tym cmentarzu podkreślają, że jest to miejsce, w którym pochowani są bohaterowie, powstańcy warszawscy i ofiary zbrodni komunistycznych - systemu, któremu Wojciech Jaruzelski służył.

Zdaniem protestujących, odpowiednim miejscem dla pochówku generała byłby cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury.

Na cmentarz przyszli też ci, którzy chcą złożyć hołd generałowi. Przynieśli biało-czerwone znicze i kwiaty.