Po ciężkiej chorobie w szpitalu we Wrześni zmarła posłanka PO Krystyna Poślednia, polityk i samorządowiec. Miała 57 lat.

Od początku lat 90. XX wieku była radną miejską Wrześni i radną sejmiku województwa wielkopolskiego. Pełniła między innymi funkcje wiceburmistrza Wrześni (1990-1997, 2002-2006) członka zarządu województwa wielkopolskiego (2006-2010), kierowała też Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ostatnich wyborach do parlamentu w 2011 roku uzyskała mandat poselski z ramienia PO, zdobywając w okręgu konińskim 8714 głosów. Zasiadała w komisjach rolnictwa, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Uczestniczyła w pracach Parlamentarnej Grupy Kobiet.