Mariusz Kleszczewski został wykluczony z Platformy Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd krajowy PO po doniesieniach związanych z faktem przyznania dotacji unijnych dla dwóch podmiotów gospodarczych, w których współudziałowcem jest jego żona.

Kleszczewski podkreśla, że nie uczestniczył w przyznaniu unijnej dotacji firmie małżonki oraz nie wpływał na osoby, które te decyzje podejmowały. Jak podkreśliła posłanka Krystyna Szumilas, mimo zapewnień Kleszczewskiego partia nie mogła podjąć innej decyzji. Podkreśla, że dla Platformy względy etyczne są "niezwykle ważne".

"Od polityka wymaga się więcej, trzeba pamiętać, że kiedy reprezentuje się społeczeństwo, wszelkie podejrzenia są krytycznie oceniane i niedopuszczalne" - mówi Krystyna Szumilas.
Kleszczewski rano poinformował o rezygnacji ze stanowiska wicemarszałek województwa śląskiego. Do przyjęcia rezygnacji wicemarszałka województwa śląskiego niezbędna jest stosowna uchwała Sejmiku przyjęta zwykłą większością głosów.