Z raportu Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że wieloletnia prognzoa finansowa Mazowsza nie tylko narusza prawo, ale także jest niemożliwa do zrealizowania. Do danych dotarł TVN Warszawa.

Z raportu, na który powołuje się TVN Warszawa, wynika, że w tym roku województwo może przekroczyć próg 60 proc. zadłużenia. Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego zapowiedziało odwołanie się od uchwały Regionalnej Izby Kontroli.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Mazowsza, którą zajęli się kontrolerzy, przewiduje wydatki na lata 2013-2036. RIO orzekła nieważność uchwały, którą radni zaktualizowali plan pod koniec października.

Z kontroli wynika, że przyjęto błędne założenia wobec obliczeń długu. Chodzi o nieaktualny kurs euro. Jak wyliczyli autorzy prognozy, pod koniec roku dług województwa wyniesie półtora miliarda złotych, czyli 55 proc. dochodów Mazowsza. Według RIO dług będzie wyższy o 20 mln złotych, a w przyszłości może osiągnąć nawet 76 proc. dochodów Mazowsza.