Ryszard Kalisz udzielił wywiadu "Rzeczpospolitej". Mówi w nim m.in. o swoim stowarzyszeniu Dom Wszystkich Polska, którego jednym z głównych celów będzie "realizacja zapisów konstytucji RP, które do dzisiaj nie zostały wypełnione treścią".Zdaniem Kalisza Konstytucja w Polsce jest notorycznie łamana: "Już jej art. 1 jest łamany, bo państwo nie gwarantuje, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Państwo też łamie art. 2. mówiący, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Osoby wykluczone społecznie i osoby homoseksualne nie są w Polsce równo traktowane. Społeczeństwo obywatelskie nie jest traktowane poważnie przez rząd Tuska. Rządzący nie liczą się inicjatywami obywatelskimi. Projekty społeczne nie są brane pod uwagę".

Ryszard Kalisz nie wie jeszcze czy stowarzyszenie będzie zalążkiem nowej partii politycznej. O tym mają zdecydować członkowie stowarzyszenia. Celem Kalisza nie jest tworzenie nowego ugrupowania, ale raczej scalenie lewicy: "Bo tak naprawdę najważniejsze jest to, czego chcą i co myślą obywatele. Dopiero następnym etapem będzie ewentualnie tworzenie struktury zrzeszenia o innym charakterze takim jak partia. Ale to obywatele, członkowie naszego stowarzyszenia muszą podjąć decyzję, czy chcą tego rodzaju afirmacji ich spraw obywatelskich. Może potrzebują czegoś zupełnie innego, np. zrzeszania się z innymi strukturami obywatelskimi i dopiero później jakaś forma reprezentacji politycznej. To wszystko będzie się działo na zasadzie partycypacji każdego członka i koncyliacji różnego rodzaju grup obywatelskich."

Wiadomo na pewno, że stowarzyszenie Kalisza będzie zaangażowane w tworzenie Europy Plus: "Wspólna lista lewicowo-centrowa do Parlamentu Europejskiego musie mieć wsparcie nie tylko w Aleksandrze Kwaśniewskim, Marku Siwcu i Januszu Palikocie, ale i SLD, SDPl, Stronnictwie Demokratycznym, Włodzimierzu Cimoszewiczu, ale i stowarzyszeniu Ryszarda Kalisza Dom Wszystkich Polska. Lewica musi się zjednoczyć, żeby skończyć z konserwatywnym przechyłem w Polsce. Zjednoczenie lewicy powinna zapoczątkować wspólna lista do Parlamentu Europejskiego."

Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska ma już 1000 członków. Są wśród nich także członkowie Ruchu Palikota.