"Rachunki od państwa" - na co idą pieniądze z naszych podatków. Pod takim hasłem Forum Obywatelskiego Rozwoju przeprowadziło kampanię, która ma uświadomić Polakom, jak rząd wydaje środki uzyskane z podatków.

Współpracownicy organizacji pojawili się między innymi przed jednym z warszawskich urzędów skarbowych. Wręczali przechodniom ulotki w formie rachunków sklepowych z wyszczególnionymi wydatkami.

Z obliczeń Forum wynika, że w ubiegłym roku państwo wydało 680 mld złotych. Każdy z nas oddał do państwowej kasy ponad 18 tysięcy 200 złotych. Najwięcej kosztował nas ZUS - ponad 2,5 tysiąca na jednego Polaka.

Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz drugi przedstawia "Rachunek od państwa". Wyliczenia w przystępny sposób pokazują strukturę wydatków za 2012 rok, przypadającą na każdego mieszkańca Polski.

Forum Obywatelskiego Rozwoju podaje również, że w 2012 roku wydatki publiczne były o 10 procent wyższe niż dochody. Oznacza to, że państwowy dług publiczny - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - wzrósł do poziomu 22 tysiące 567 złotych.