Wycofanie obowiązkowych lekcji religii ze szkół, rozdzielenie instytucji państwa od kościoła, legalizacja związków partnerskich i miękkich narkotyków - to główne założenia programu Ruchu Palikota.

GOSPODARKA

Jednym z głównym założeń polityki gospodarczej Ruchu jest wprowadzenie podatku liniowego - 3 razy 18. Ugrupowanie planuje również obniżenie deficytu budżetowego w ciągu dwóch lat dzięki ograniczeniu wydatków na armię oraz dzięki likwidacji decyzji komisji majątkowej i funduszu świadczeń kościelnych. Ruch Palikota chce połączenia ZUS-u i KRUS-u oraz wprowadzenie - dla połączonego ZUS-u - nadzoru korporacyjnego, takiego jak dla spółek giełdowych. Partia Palikota obiecuje też, że przekieruje Polską gospodarkę na eksport.

Ruch proponuje, aby obywatel, który założy własną działalność gospodarczą, nie płacił przez pierwsze trzy miesiące żadnych podatków, ubezpieczenia społecznego, a także nie prowadził ewidencji, co dałoby mu czas na podjęcie decyzji, czy chce swój interes dalej prowadzić, czy też nie.

EMERYTURY i RENTY

Ruch zakłada ograniczenie uprzywilejowania służb mundurowych oraz wydłużenie wieku emerytalnego.

SPRAWY SPOŁECZNE

Ruch Palikota postuluje rozdzielenie instytucji państwa od Kościoła. Chce likwidacji obowiązkowych lekcji religii w szkole oraz wstrzymania płatności na rzecz nauczycieli tego przedmiotu. W opinii polityków Ruchu lekcje religii powinny odbywać się w kościołach - w salach katechetycznych. W programie partii podkreślono, że "nauka religii za pieniądze to wstyd i hańba dla Kościoła. To całkowity upadek etosu nauczania Chrystusa". Program partii Palikota zakłada także wprowadzenie zakazu udziału osób duchownych w uroczystościach świeckich.

Partia, na której czele stoi Palikot, postuluje, by zalegalizować miękkie narkotyki oraz zalegalizować związki partnerskie - bez prawa do adopcji. W programie ugrupowania podkreślono, że pary homoseksualne nie powinny mieć prawa do adopcji dzieci, ponieważ jest to "sytuacja decydowania o osobach niepełnoletnich, a więc niemogących w pełni ocenić powstałej sytuacji". Ponadto ugrupowanie domaga się liberalizacji ustawy aborcyjnej oraz finansowania z budżetu państwa ustawy o in vitro.

Ruch Palikota chce 20-proc. redukcji liczby radnych gminnych i do sejmików wojewódzkich. Według przedstawicieli Ruchu, zaoszczędzone na wypłatach dla samorządowców pieniądze pozwolą na wprowadzenie nieodpłatnych przedszkoli dla wszystkich dzieci. Ruch obiecuje, że po wejściu do Sejmu przedstawi projekt ustawy o pełnym parytecie. Chce też zrównania płac mężczyzn i kobiet.

ZDROWIE

Program partii Palikota zakłada przeznaczenie większych kwot na profilaktykę zdrowotną, powołanie rad pacjentów przy centralnych instytucjach zdrowotnych i w szpitalach. W radach pacjenci wspólnie z zarządzającymi służbą zdrowia pracowaliby nad tym, jak poprawić jej funkcjonowanie.

EDUKACJA

Partia Palikota chce odejścia od indywidualnych testów w szkole na rzecz nauczenia zdolności do pracy zespołowej.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Program Ruchu zakłada likwidację Senatu i ograniczenie liczby posłów do 360. Partia Palikota chce wprowadzenia mieszanego systemu w ordynacji wyborczej. Polegałby on na wybraniu 50 proc. posłów metodą większościową i 50 proc. z okręgów jednomandatowych. Ruch obiecuje wstrzymanie dotowania partii politycznych z budżetu państwa. Ugrupowanie Palikota chce, by partie były finansowane na zasadzie darowizny z puli 2,5 proc. deklarowanej przez obywateli przy rocznym rozliczeniu podatkowym. Program Ruchu zakłada też wprowadzenie kadencyjności funkcji politycznych - w tym partyjnych.

Ruch Palikota zapowiada walkę z biurokracją. Jednym z takich rozwiązań ma być zasada milczącej zgody, która polega na tym, że jeśli urząd w ciągu sześćdziesięciu dni nie wyda ostatecznej decyzji, to zakłada się, że jest ona korzystna dla obywatela. Innym "ważnym" projektem Ruchu w walce z biurokracją jest niewymaganie od obywateli w urzędach zaświadczeń, a jedynie oświadczeń. Partia Palikota chce też powołania w parlamencie stałej komisji do walki z biurokracją. Domaga się, by wszystkie dokumenty urzędowe, poza tymi, które objęta są tajemnicą państwową, były jawne.

Partia Palikota chce wycofania wojsk z Afganistanu. Obiecuje też, że zmniejszy środki finansowe przeznaczane na armię. Zdaniem partii na wojsko powinien być przeznaczony 1 proc. budżetu państwa.

INNE

Ruch Palikota obiecuje zwiększenie nakładów na kulturę - do 1 proc. ze środków budżetu państwa.

Partia Palikota postuluje, by rodzice, którzy mają ponad trójkę dzieci przez 10 lat nie płacili podatku dochodowego, a kobieta wracająca do pracy po okresie macierzyńskim miała zagwarantowaną taką samą pensję, jak mężczyzna na identycznym stanowisku.

Partia Palikota obiecuje, że doprowadzi do bliższej współpracy Polski i Niemiec oraz rozluźni stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ugrupowanie Palikota chce, by ambasadorowie oraz przedstawiciele dyplomatyczni bardziej zajmowali się promocją polskiego eksportu oraz promocją polskiej kultury zagranicą.

Ruch chce też powszechnego darmowego dostępu do internetu.