Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapewnił we wtorek, że ochrona praw obywateli Unii Europejskiej i wsparcie dla ofiar przestępstw będą priorytetami rozpoczynającej się od lipca polskiej prezydencji.

Kwestie działań odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości w Europie podczas polskiego przewodnictwa w europejskiej wspólnocie były jednym z głównych tematów wtorkowych rozmów pomiędzy szefem resortu sprawiedliwości a sekretarzem generalnym Amnesty International Salilem Shetty.

"Podczas polskiej prezydencji chcemy położyć nacisk m.in. na te działania, które ułatwią obywatelom Unii wykonywanie np. ich praw o charakterze majątkowym; jednocześnie nasze działania nakierowane będą na wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw" - wskazywał Kwiatkowski.

Minister zaznaczył, że Polska podziela podejście m.in. obecnej prezydencji węgierskiej do traktowania priorytetowo kwestii wzmocnienia pozycji ofiar, tak w postępowaniu karnym, jak i poza nim. "Z naszej perspektywy, jako przyszłej prezydencji, ważne są również dalsze prace nad europejskim nakazem ochrony (EPO)" - dodał Kwiatkowski.

Projekt ENO to inicjatywa Polski i Hiszpanii

Projekt ENO to inicjatywa Polski i Hiszpanii. Nakaz ten ma zapewnić ofierze ochronę przed nękaniem przez sprawcę w całej UE. Inicjatywa zmierza do wzmocnienia ochrony pokrzywdzonego przed próbami nękania go w wypadkach przemieszczenia się sprawcy do innego kraju w ślad za ofiarą, która uzyskała już ochronę prawną w kraju macierzystym.

"Inicjowanie postępowania w przedmiocie wydania ENO będzie uzależnione od wniosku osoby chronionej, zarówno gdy zamierza ona zmienić miejsce pobytu, jak również gdy już przeniosła się do innego państwa członkowskiego UE" - informowało już wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ochrona na mocy ENO miałaby polegać na respektowaniu we wszystkich państwach Unii ograniczeń nałożonych na sprawcę i polegających na przykład na zakazie kontaktowania się z ofiarą lub zbliżania się do jej miejsca zamieszkania.

Ponadto, jak mówił minister sprawiedliwości, działania resortu podczas prezydencji będą się skupiać na kontynuacji prac w celu wzmocnienia praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym.

Problem rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych w b. Jugosławii

Dyrektor Amnesty International Polska Draginja Nadażdin powiedziała we wtorek PAP, że podczas spotkania z Kwiatkowskim poruszony był także problem rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych w b. Jugosławii w kontekście niedługiego wstąpienia Chorwacji do UE.

Dodała, że władze AI spotkały się we wtorek także z zastępcą prokuratora generalnego, prok. Marzeną Kowalską. "Podczas rozmowy z przedstawicielką Prokuratury Generalnej wskazywaliśmy, że nasza organizacja mocno przygląda się śledztwu w sprawie domniemanych więzień CIA w Polsce" - powiedziała Nadażdin. Jak zaznaczyła, prok. Kowalska zapewniła sekretarza generalnego AI, że postępowanie to prokuratura "traktuje z należytą powagą".

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1977 r.), obecnie liczy ponad 2 miliony członków w 150 krajach świata.