Do końca maja TVP i Polskie Radio mają przedstawić plany programowo-finansowe na 2012 r., czyli informację o tym, ile i jakich audycji wymagających finansowania z abonamentu zamierzają wyemitować - zakłada projekt rozporządzenia KRRiT.

Krajowa Rada przyjęła projekt w czwartek, w życie wejdzie on po zatwierdzeniu przez Rządowe Centrum Legislacji.

Plany programowo-finansowe to dla TVP i Polskiego Radia nowość wprowadzona ubiegłoroczną zmianą Ustawy o radiofonii i telewizji. Mają one zagwarantować realizowanie przez media publiczne misji, a kontrolę nad jej realizacją powierzyć KRRiT. Ostateczny kształt planów będzie bowiem wynikiem porozumienia między nadawcami a Krajową Radą.

W planie programowo-finansowym zarówno TVP, jak i Polskie Radio będą musiały podać m.in. planowaną w poszczególnych antenach roczną liczbę godzin audycji z poszczególnych kategorii jak: informacja, publicystyka, edukacja, kultura, sport, rozrywka. Będą musiały też przedstawić, jaki będzie procentowy udział tych audycji w programie w ciągu roku; tytuł, temat lub krótki opis charakterystycznych cech planowanych audycji lub cyklu; planowanych adresatów audycji. Plan musi uwzględniać koszty tworzenia i rozpowszechniania programu i wskazać ich źródło.

Plany programowo-finansowe TVP i Polskiego Radia będą musiały być zaopiniowane przez Rady programowe obu spółek. Z wyjątkiem 2011 r. TVP i Polskie Radio będą zobowiązane, by coroczne plany programowo-finansowe przedstawiać do 15 kwietnia.

Prawo nadawców do swobody w kształtowaniu programów

Krajowa Rada podkreśla, że przy tworzeniu planów zachowane zostanie prawo nadawców do swobody w kształtowaniu programów.

Jak informuje KRRiT, projekt rozporządzania konsultowany był z ponad 80 podmiotami: nadawcami publicznymi, a także stowarzyszeniami dziennikarskimi, twórczymi, producenckimi i organizacjami pozarządowymi.