Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11. posiedzeniu zajmie się m.in. programem polskiej prezydencji. Ministrowie przyjmą też wniosek do prezydenta o przedłużenie okresu stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Jeśli chodzi o polską prezydencję, to minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz poinformował, że jej priorytety to m.in. budżet UE, Partnerstwo Wschodnie i bezpieczeństwo energetyczne.

"Po pierwsze wzrost gospodarczy - w tym się zawiera budżet, polityka spójności i rynek wewnętrzny. Po drugie, otwartość Unii, w tym Partnerstwo Wschodnie, rozszerzenie Unii, mamy nadzieję o Chorwację. Po trzecie, bezpieczeństwo Unii, czyli wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, i zewnętrzna, polityka energetyczna" - powiedział Dowgielewicz.

Rząd ma przyjąć program polskiej prezydencji pod koniec maja. Według ministra przed 1 czerwca nastąpi prezentacja dokumentu w Sejmie. Jak wyjaśnił wymaga tego ustawa o współpracy parlamentu z rządem w sprawach europejskich. Następnie w połowie czerwca program polskiej prezydencji ma być zaprezentowany w Brukseli, a w lipcu - w Parlamencie Europejskim.

Rada Ministrów przyjmie też wniosek do prezydenta o przedłużenie okresu stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W misji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF) - w ramach siódmej zmiany PKW - uczestniczy ok. 2,6 tys. polskich żołnierzy; kolejnych 400 pozostaje w odwodzie w kraju. Polski kontyngent zapewnia bezpieczeństwo w prowincji Ghazni, w tym ochronę drogi Kabul-Kandahar oraz drogi Ghazni-Sharana na terenie prowincji.

Polscy żołnierze zajmują się także szkoleniem afgańskich sił bezpieczeństwa oraz wspieraniem afgańskich władz i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Zadaniem polskiego kontyngentu jest również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych na rzecz lokalnej społeczności. Nie bez znaczenia jest też wspieranie organizacji międzynarodowych i pozarządowych w udzielaniu pomocy humanitarnej.

Prezydent Bronisław Komorowski kilkakrotnie przypominał, że NATO przyjęło jako "horyzont czasowy" własnego zaangażowania w Afganistanie rok 2014. Wtedy Afganistan ma uzyskać zdolności do obrony własnego terytorium i zapewnienia bezpieczeństwa.

Kolejne punkty posiedzenia rządu to projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Wprowadza on do polskiego porządku prawnego rozwiązania zawarte w unijnej dyrektywie, które umożliwiają dodawanie większej, niż dotychczas, ilości biokomponentów do paliw ciekłych.Rząd wysłucha też informacji o stanie realizacji planu prywatyzacji na lata 2008- 2011. Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz poinformował w grudniu, że plan prywatyzacji przewiduje sprzedaż ponad 800 podmiotów. W 2011 roku priorytetami ministerstwa skarbu mają być sektory: energetyczny, finansowy, chemiczny oraz turystyczny.

Ministrowie wysłuchają też sprawozdania z realizacji programu "Moje Boisko-Orlik 2012" za II półrocze 2010 r. W Polsce są województwa - takie jak zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie - gdzie liczba Orlików przekroczyła liczbę gmin. Nie brakuje jednak województw m.in. podkarpackie, lubuskie, podlaskie, świętokrzyskie i opolskie, gdzie obiektów tych jest znacznie mniej niż w pozostałych.