W związku z beatyfikacją słowa do Polaków skierował przebywający z pielgrzymką na Cyprze papież Benedykt XVI. "Serdeczne pozdrowienie kieruję do Kościoła w Polsce, który dziś raduje się wyniesieniem na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki. Jego ofiarna posługa i męczeństwo są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem. Niech jego przykład i wstawiennictwo budzi gorliwość kapłanów i rozpala miłość wiernych" - powiedział papież.

W procesji z darami, która odbyła się w trakcie uroczystej mszy, uczestniczyli m.in. rodzina ks. Jerzego, przedstawiciele parafii z jego rodzinnej miejscowości - Suchowoli, a także przedstawiciele "Solidarności", służby zdrowia, Szkoły Pożarniczej, strażacy, hutnicy, górnicy i górale, którzy przynieśli oscypki. Wśród złożonych darów były też m.in. naczynia i szaty liturgiczne oraz egzemplarz Pisma Św.

Były setki pocztów sztandarowych, w tym od 280 do 300 pocztów sztandarowych Solidarności. Na Placu byli obecni w charakterystycznych strojach: członkowie Bractw Kurkowych, Archikonfraterni Literackiej z Warszawy, a także Rycerze Bożego Grobu i Rycerze Kolumba.

Na zakończenie abp Nycz podziękował m.in. przedstawicielom Episkopatu Polski, biskupom przybyłym z zagranicy, pielgrzymom, a także przedstawicielom Parlamentu Europejskiego, rządu, parlamentarzystom, władzom samorządowym oraz mediom.

Nycz zwrócił się także do osób dotkniętych powodzią zapewniając ich, że zgromadzeni na pl. Piłsudskiego pamiętają o nich i będą pamiętać o pomocy dla nich.

Na nabożeństwo przyjechali pielgrzymi z całej Polski, a także z zagranicy. W zgromadzonym tłumie widać było wiele osób w kolorowych strojach regionalnych, a także tradycyjnych dla ich zawodów - kolejarze i górnicy ubrani byli w swoje tradycyjne mundury. Powiewały barwne chorągiewki, transparenty "Solidarności", biało-czerwone flagi, w tłumie było widać flagi: z Przemyśla, Łodzi; byli pielgrzymi ze Słupska, Katowic, Szczecina Wiele osób przed słońcem chroniło się parasolami, harcerze rozdawali wodę.