Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiedział w środę, że decyzję w sprawie terminu wyborów prezydenckich ogłosi 21 kwietnia w godzinach rannych. Oznacza to, że wybory prezydenckie odbędą się 20 czerwca.

W środę, podczas posiedzenia Konwentu Seniorów, odbyły się konsultacje w sprawie terminu wyborów prezydenckich.

Zapowiedź ogłoszenia przez marszałka w dniu 21 kwietnia daty wyborów oznacza, że odbędą się one 20 czerwca - wynika tak z terminów przewidzianych w ordynacji prezydenckiej. Aby wybory mogły się odbyć we wcześniejszym możliwym terminie, czyli 13 czerwca, marszałek musiałby je ogłosić do 19 kwietnia.

"Konwent zakończył się pełnym porozumieniem" - powiedział na środowej konferencji prasowej w Sejmie marszałek Komorowski. Jak podkreślił, przedstawiciele klubów i kół wyrazili swoje opinie co do preferencji związanych z terminem wyborów.

Zgodnie z prezydencką ordynacją, kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

Komorowski podkreślił, że kluby i koła są w pełni świadome, jakie skutki pociąga za sobą taki termin wyborów prezydenckich, "jeśli chodzi o organizację kampanii wyborczej i uruchomienie kalendarza wyborczego". "Jesteśmy w tej kwestii solidarni i będziemy bronili przed opinią publiczną tej decyzji" - zapewnił marszałek. Jak dodał - "obszar elastyczności był bardzo niewielki" i wchodziły w grę dwa terminy.

Zgodnie z prezydencką ordynacją, kandydata na prezydenta zgłasza co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających. Kandydatów na prezydenta można zgłaszać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Zbieraniem podpisów z poparciem i prowadzeniem kampanii kandydata zajmuje się komitet wyborczy

Zbieraniem podpisów z poparciem i prowadzeniem kampanii kandydata zajmuje się komitet wyborczy. Dla jego utworzenia wymagane są: pisemna zgoda kandydata (kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą do niej dołączyć oświadczenie lustracyjne) na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu.

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. O powstaniu komitetu zawiadomić można PKW najpóźniej w 55 dniu przed wyborami - czyli przy terminie 20 czerwca - należałoby to zrobić do 26 kwietnia. Na zebranie 1000 podpisów i złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu byłoby więc pięć dni - zakładając, że marszałek podałby 21 kwietnia termin wyborów.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia."Jest konsensus i porozumienie klubów, czekamy na decyzję marszałka"

Jeśli wybory miałyby się odbyć 20 czerwca - najpóźniej 31 maja PKW musiałaby wydać obwieszczenie z listą kandydatów.

Przedstawiciele klubów wyrazili zadowolenie, że w zgodzie udało się porozumieć co do podania terminu wyborów. "Jest konsensus i porozumienie klubów, czekamy na decyzję marszałka" - powiedział dziennikarzom szef klubu PO Grzegorz Schetyna.

Także Marek Kuchciński (PiS) podkreślał, iż "była zgoda, że termin ogłoszenia daty wyborów i kalendarza wyborczego powinien nastąpić po pogrzebie prezydenta i po zakończeniu żałoby narodowej".

Marszałek poinformował, że nie odbędzie się planowane na przyszły tydzień posiedzenie Sejmu

Cieszę się, że w zgodzie i w zrozumieniu podejmowaliśmy decyzję o najważniejszych sprawach dla państwa. Konstytucja jest bardzo precyzyjna. Czas żałoby, czas kiedy będziemy żegnali bliskich, nie jest czasem podejmowania decyzji personalnych - zaznaczył z kolei szef klubu Lewicy Grzegorz Napieralski. Również zdaniem wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej (PSL) ogłoszenie daty wyborów i opublikowanie odpowiedniego zarządzenia w tej sprawie powinno nastąpić po zakończeniu żałoby narodowej.

Marszałek poinformował także, że nie odbędzie się planowane na przyszły tydzień posiedzenie Sejmu. Zapowiedział, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia. Być może będzie potrzeba czterodniowego posiedzenia - dodał.

Jak mówił Komorowski na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje dwa projekty nowelizacji: ustawy o wyborze prezydenta i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Jest kłopot z terminem na wyznaczenie daty wyborów, co "wiąże się z bardzo daleko idącą sztywnością systemu"

Marszałek wyraził nadzieję, że zostanie przyjęta na następnym posiedzeniu Sejmu odpowiednia nowelizacja ustawy o wyborze prezydenta, "jako pokłosie dramatycznego bolesnego doświadczenia, ważnego ze względu na funkcjonowanie państwa w tego typu sytuacjach kryzysowych". Komorowski zwrócił uwagę, że okazało się, iż jest kłopot z terminem na wyznaczenie daty wyborów, co "wiąże się z bardzo daleko idącą sztywnością systemu".

Komorowski powiedział też, że po rozmowie z przewodniczącym Kolegium IPN Andrzejem Chojnowskim, przedstawi projekt nowelizacji ustawy o Instytucie. Jak zauważył, w ustawie nikt nie przewidział sytuacji, w której nie będzie prezesa IPN, bo zginie i nie będzie komu zwoływać odpowiednich gremiów, aby podjąć decyzję o wyborze następcy.

Konwent Seniorów - mówił marszałek - przyjął także zasadę, by wszystkie kluby i koła były reprezentowane na pogrzebach wszystkich zmarłych parlamentarzystów, niezależnie od barw politycznych. "Będziemy też starali się o to, aby kolejne trumny przywożone z Moskwy były witane w taki sposób, aby było widać, że w tym momencie trudnym jesteśmy wszyscy razem. Wszystkie środowiska polityczne zadeklarowały chęć uczestnictwa w przyjmowaniu trumien parlamentarzystów" - dodał Komorowski