Szpitale, uzdrowiska, podmioty opieki psychiatrycznej posiadające umowę z NFZ otrzymają możliwość wypłaty pełnej kwoty zobowiązania za listopad i grudzień 2020 r., nawet jeśli nie wykonały zakontraktowanych świadczeń - wynika z projektu opublikowanego na stronie RCL.

Zapis taki zawarto w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opublikowanego w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z tym projektem szpitale, uzdrowiska czy świadczące opiekę psychiatryczną i leczące uzależnienia, a posiadające umowę z NFZ, nawet jeśli nie wykonają wszystkich zakontraktowanych świadczeń, w listopadzie i grudniu otrzymają "kwotę należności z tytułu realizacji świadczeń (...) ustaloną jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń, bez konieczności jej rozliczenia do końca okresu rozliczeniowego".

Wprowadzenie takiej zmiany uzasadniono tym, że w związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów z NFZ, co wpływa brak ich stabilności finansowej. Ponadto, pomimo gotowości do przyjmowania pacjentów według harmonogramu zawartego w umowie z NFZ, wielu pacjentów nie zgłasza się na umówione wizyty.

Równocześnie przypomniano też, że do tej pory świadczeniodawcy mogli otrzymać co miesiąc 1/12 kwoty zobowiązania wynikającej umowy, ale pod warunkiem jej rozliczenia, czyli zrealizowania świadczeń. "W przeciwnym razie byli zobowiązani do jej zwrotu" - zauważono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

Nowelizacja wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2020 r., "co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia świadczeniodawcom płynności finansowej, którą mogą utracić w wyniku zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 od początku października 2020 r."