"Klub PiS jeszcze nie podjął jeszcze decyzji kogo zgłosi na kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszelkie informacje w tej sprawie, które pojawiają się w mediach są najzwyklejszymi spekulacjami" - oświadczyła w rozmowie z PAP Czerwińska.

"Naszego kandydata zgłosimy w odpowiednim terminie" - zaznaczyła.

Portal onet.pl informował, że PiS może zgłosić na to stanowisko swojego posła Daniela Milewskiego. Wcześniej część mediów spekulowała, że może to być inny poseł tego ugrupowania Bartłomiej Wróblewski.

Sejm w minionym tygodniu nie powołał mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Był to drugi raz jak jedyna zgłoszona kandydatka na to stanowisko nie uzyskała wymaganej większości głosów, by objąć to stanowisko; pierwsze głosowanie odbyło się pod koniec października.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 12 stycznia.