Reklama

Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ma się ustosunkować do tych wniosków, zaplanowano na czwartek rano.

Nowela ta, która m.in. wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych, została uchwalona przez Sejm pod koniec października tego roku.

We wtorek senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się za wyłączeniem z nowelizacji ustaw podatkowych regulacji dotyczących spółek komandytowych, które miałyby być objęte CIT-em. Komisja rozpatrzyła w sumie 37 poprawek, z czego większość zaopiniowała pozytywnie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki m.in. zmierzające do modyfikacji przepisów w zakresie obowiązków podmiotów powiązanych, dotyczących dokumentacji w sprawach cen transferowych. Komisja opowiedziała się też za skreśleniem regulacji zawężających możliwość korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej.

Sejmowa komisja opowiedziała się też za liberalizacją możliwości stosowania 9-proc. CIT w zakresie określonym w zmienianych przepisach. Przegłosowano również poprawkę skreślającą przepis zobowiązujący największe firmy do publikowania informacji o realizowanych strategiach podatkowych.

Z uznaniem komisji spotkała się również poprawka zmierzająca do wyrównania jednostkom samorządu terytorialnego strat wynikłych z wejścia w życie ustawy w zakresie dotyczącym ich udziału w PIT. Podobnie, komisja pozytywnie zaopiniowała poprawkę wprowadzającą przepis przejściowy, dzięki któremu straty poniesione przez podatnika CIT w latach rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy nie byłyby objęte mniej korzystnym dla niego reżimem.

Poza tym komisja przyjęła także poprawki legislacyjne i doprecyzowujące.

Uchwalona pod koniec października przez Sejm nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadza m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Jak tłumaczyło Ministerstwo Finansów, głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

Wprowadzono też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Zdaniem MF, obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski