Grodzki odbył wideorozmowę z Timmermansem w czwartek. W przekazanej w piątek informacji podano, że rozmowa ta trwała pół godziny i dotyczyła programu Zielonego Ładu Europejskiego, za który Timmermans jest odpowiedzialny w KE, oraz utworzenia w Senacie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Europejski Zielony Ład to unijna strategia, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

"Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślił, że proponowane w ramach Zielonego Ładu rozwiązania są także w interesie Polski, a do rozdysponowania przewidziane są środki finansowe dla regionów, które będą najbardziej dotknięte transformacją. Dodał, że zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed Polską w związku z energetyką opartą na wydobyciu węgla. Zapewnił, że Komisja Europejska chce prowadzić otwarty dialog z polskim rządem, ale również przy udziale Senatu – z polskimi regionami" - podkreślono w komunikacie, zamieszczonym w piątek na stronie internetowej Senatu.

Reklama

Grodzki poinformował, że Senat aktywnie wspiera działania UE w kwestiach klimatu, czego dowodem jest, jak podkreślił, utworzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, której przewodniczącym został senator Stanisław Gawłowski. Zaznaczył również, że stojące przed Polską i Europą wyzwania to nie tylko temat wydobycia węgla, ale też "kwestie o charakterze przekrojowym i strategicznym, dotyczące w rzeczywistości wszystkich obszarów gospodarki".

Jak wskazano w komunikacie, marszałek Senatu pytał Timmermansa, czy Komisja Europejska planuje uruchomienie i finansowanie programów edukacyjnych na temat klimatu. "Frans Timmermans potwierdził, że takie programy są planowane. Jak zaznaczył, istotny jest wpływ na zmianę przyzwyczajeń i zachowania ludzi w kontekście np. zmniejszenia konsumpcji energii, zmiany sposobów ogrzewania budynków czy stymulacji użytkowania transportu publicznego" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Z kolei Grodzki podkreślał, że "polskie społeczeństwo – bardziej niż polski rząd – jest chętne do takich zmian". Ocenił, że przykładem tego jest popularność fotowoltaiki. Zwrócił też uwagę, że środki warto dystrybuować poprzez samorządy lokalne, które, jak przekonywał, są efektywniejsze w ich wydatkowaniu niż rząd.

W odpowiedzi usłyszał, że warto byłoby, aby polskie regiony tworzyły zespoły z innymi samorządami, także transgraniczne, bo ułatwi im to dostęp do finansowania. "Marszałek Senatu zadeklarował, że odbędzie rozmowę w tej sprawie z Prezesem Związku Województw RP, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, aby przekazać mu tę sugestię" - zapowiedziano w komunikacie.

Ponadto Grodzki pytał też o ramy czasowe przygotowania zmian w prawie UE oraz o to, czy Polska będzie mogła liczyć na okresy przejściowe we wprowadzaniu ustalonych rozwiązań. Marszałek Senatu usłyszał, że Komisja planuje zakończyć prace nad zmianami do czerwca 2021 r., a rozmowy z polskim rządem na temat specyficznych dla naszego kraju rozwiązań jeszcze się jednak nie odbyły.

Kolejną poruszoną w rozmowie kwestią była "przewidywana rolę organizacji pozarządowych i finansowanie projektów realizowanych przez ten sektor". Timmermans potwierdził, że planuje się takie działania, a rola tych organizacji jest istotna np. w kontekście problemu jakości powietrza, zabezpieczenia lasów pierwotnych, bioróżnorodności czy reformy polityki rolnej w kierunku co raz większego nacisku na ekologię. Grodzki poinformował z kolei, że Senat planuje szereg konferencji na ten temat z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jak poinformowano, marszałek Senatu ponowił zaproszenie dla Timmermansa do udziału w dużej konferencji nt. Zielonego Ładu, która planowana jest na wiosnę 2021 r. i zostanie przygotowana przez senacką Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu. Konferencja pierwotnie miała odbyć się w listopadzie 2020 r.

"Timmermans potwierdził, że zamierza przyjechać do Polski, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Chciałby spotkać się wtedy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, władzami regionalnymi, związkami zawodowymi i górnikami, przy tej okazji mógłby również skorzystać z zaproszenia Senatu. Marszałek zadeklarował otwartość na współpracę z wiceprzewodniczącym KE i zapewnił, że będzie on w Senacie zawsze mile widziany" - poinformowano w komunikacie.

Europejski Zielony Ład przedstawiony został 11 grudnia 2019 r. przez Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Jego głównym elementem jest cel UE, by do 2050 r. stać się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu blokiem państw. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek