Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę zarządzenie, w którym uregulowano m.in. rozliczanie wykonania testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 i finansowanie szpitali tymczasowych.

Chodzi o zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W zarządzeniu zapisano m.in. wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 o wartości 74,43 zł oraz wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) o wartości 42,03 zł. Produkty te możliwe są do rozliczenia w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne.

Zarządzenie wprowadza też produkty rozliczeniowe umożliwiające rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, udzielanych w szpitalach tymczasowych.

Nowoutworzone produkty to: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym – wartość 822,42 zł (za dobową dostępność jednego łóżka); hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta w szpitalu tymczasowym – wartość 1026,40 zł (za osobodzień); opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym wartość – 3773,70 (za dobową dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta).

Inne produkty to m.in. hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej w szpitalu tymczasowym – wartość 4321,14 (za osobodzień); opłata ryczałtowa za gotowość punktu przyjęć w szpitalu tymczasowym – wartość 18 299 zł (za dobową gotowość do udzielania świadczeń).

Kolejna wprowadzona w zarządzeniu zmiana wynika z powiększenia bazy łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 o łóżka będące w szpitalach, które nie mają zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie wprowadza produkt rozliczeniowy: opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym nieposiadającym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wartość 500 zł (za dobową dostępność jednego łóżka), który umożliwi tym podmiotom rozliczanie świadczeń udzielanych w związku z leczeniem COVID-19.