Wniosek o przerwę złożył senator KO Marcin Bosacki.

Senat debatuje we wtorek od godz. 9 nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, zakładającą m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego.

Senatorowie wysłuchali stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości, a także stanowiska Komisji Ustawodawczej, która przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli.

Następnie m.in. sprawozdawcy obu komisji odpowiadali na pytania senatorów, a senatorowie brali udział w debacie.

Zostały także zgłoszone wnioski mniejszości oraz poprawki dotyczące m.in. wydłużenia vacatio legis niektórych przepisów noweli.(PAP)