Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przerwała w piątek prace nad nowelą o ochronie zwierząt; wznowi je w poniedziałek po południu i będzie głosować nad poprawkami zgłoszonymi do ustawy.

Wniosek o przerwę w obradach złożył na piątkowym posiedzeniu senator PiS Zdzisław Pupa. Jak argumentował, komisja nie może zakończyć swoich prac i przeprowadzić głosowania nad poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ponieważ swoje poprawki zamierzają złożyć jeszcze przedstawiciele rządu.

"Rząd zgłosi poprawki do komisji, chcielibyśmy się z nimi zapoznać, dobrze by było, żeby Biuro Legislacyjne się do tych poprawek w jakiś sposób merytoryczny odniosło, żebyśmy wpracowali takie przepisy ustawy, które będą służyły wsi, polskim rolnikom i polskiej gospodarce" – mówił senator.

Ponieważ nie było sprzeciwu, wniosek został przyjęty przez przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego (PiS) bez głosowania. Komisja rolnictwa ma wznowić prace nad nowelą w poniedziałek o godz. 16.

Reklama

Na początku posiedzenia Chróścikowski poinformował, że wnioski ws. poprawek do noweli złożyli dotychczas senatorowie Ryszard Bober (PSL), Józef Łyczak (PiS) i Beniamin Godyla (KO).

Reklama

Komisja rozpatrywała w piątek wnioski Biura Legislacyjnego Senatu, które do ustawy przedstawiło długą listę uwag i zastrzeżeń. Zastępca szefa KPRM Paweł Szrot poinformował, że do większości uwag o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym nie ma zastrzeżeń i zgadza się ze stanowiskiem BL.

Dalsze prace prowadzone będą m.in. nad poprawkami dotyczącymi określenia wejścia w życie konkretnych przepisów ustawy, definicji psa rasowego, kojca czy poniesienia kosztów za interwencję służb odbierających właścicielowi zwierzę.

Odnosząc się do zapisu dotyczącego vacatio legis ustawy, Szrot przyznał, że wymaga on dodatkowej analizy, przestudiowania i doprecyzowania. Stanowisko podzielił przedstawiciel wnioskodawców poseł PiS Waldemar Buda.

"Cieszy mnie takie stanowisko wnioskodawców, że rzeczywiście podchodzimy realnie do pewnych zapisów, które w tej ustawie niszczą polskich rolników" - skomentował szef komisji.

Obecny na posiedzeniu poseł Konfederacji Krzysztof Bosak zwracał uwagę, że na posiedzenie nie zostali wpuszczeni przedstawiciele m.in. branż mięsnej i hodowlanej. Odpowiedział mu przewodniczący Chróścikowski, który przypomniał, że otwarta dyskusja na temat noweli z udziałem przedstawicieli zainteresowanych branż odbyła się na wcześniejszym posiedzeniu komisji.

Przed posiedzeniem komisji senator PiS Marek Martynowski poinformował, że podczas debaty nad ustawą 13 października PiS złoży poprawkę mówiącą o pełnych odszkodowaniach dla rolników. "W tej chwili nasi legislatorzy pracują, aby taka poprawka została opracowana" - dodał.

Z kolei szef klubu PiS Ryszard Terlecki podkreślał, że "to jest bardzo ważna wiadomość, która uspokoi nieco tych, którzy starali się przedstawić tę ustawę jako szkodliwą dla rolników, dla producentów". Wyjaśnił, że chodzi o rekompensaty dla producnetów mięsa. "One zostaną, te odszkodowania czy rekompensaty uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie; tutaj jest przewidziany rok vacatio legis" - tłumaczył. Rekompensata nie będzie jednorazowa, "tylko prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata po wprowadzeniu ustawy" - dodał.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

W czwartek senacka Komisja Ustawodawcza zdecydowała, że nie będzie głosować nad poprawkami do noweli ustawy o ochronie zwierząt. W czwartek komisja przerwała pracę, ma ją kontynuować w poniedziałek. Wcześniej senatorowie różnych klubów zgłosili poprawki do ustawy.

Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu plenarnym 13 października.