Jak poinformowano, rozporządzenie weszło w życie w środę.

Pełnomocnik ma m.in. koordynować przygotowanie i wdrożenie "w oparciu o konsultacje przeprowadzone z szerokim kręgiem interesariuszy" dokumentu strategicznego dotyczącego działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Do jego zadań ma też należeć inicjowanie aktywności i współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększania zaangażowania młodzieży w życie publiczne - czytamy w rozporządzeniu.

Pełnomocnik ma też koordynować dialog dotyczący inicjatyw w obszarze polityki młodzieżowej i monitorować prace związane z sytuacją młodzieży w Polsce podejmowane przez administrację rządową i samorząd terytorialny oraz współpracować z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących młodzieży. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to powołany ustawą z 2019 roku organ dialogu pomiędzy najważniejszymi organami władzy a młodym pokoleniem Polaków.

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w środę, pełnomocnikiem ds. polityki młodzieżowej ma być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w kancelarii premiera. W rozporządzeniu podkreślono, że swoje zadania ma wykonywać współpracując z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane udzielać pełnomocnikowi pomocy i udostępniać informacje i dokumenty niezbędne do jego działań; może też współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

Pełnomocnik co roku będzie składał rządowi sprawozdanie ze swojej działalności; ma też informować premiera o zagrożeniach w realizacji jego zadań. Jak czytamy, wydatki związane z obsługą tej funkcji pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef kancelarii premiera.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka