Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć relacje prawa nauczycieli do strajku i dzieci do nauki, które z tych praw i w jakiej formie powinno mieć pierwszeństwo – powiedział w piątek w Senacie rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik przedstawia na forum izby informację o swej działalności w 2019 r., wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

"Są problemy nierozwiązane do tej pory z zakresu prawa, z zakresu legislacji, przede wszystkim w sprawach edukacji i wychowania" – poinformował Pawlak.

"Zwracam uwagę na wydarzenia z roku 2019, w którym miał miejsce strajk nauczycieli. Jakkolwiek zdobyczą naszej demokracji jest prawo do strajku i to, że on jest prawem konstytucyjnym, tym niemniej w formie, w jakiej zaistniał w roku ubiegłym, czyli czterech tygodni zamknięcia szkół, to było (…) całkowite wyłączenie z systemu edukacji kilku milionów naszych dzieci" – powiedział RPD.

Reklama

"Moim zdaniem prawo konstytucyjne, z którym się absolutnie zgadzam, jednak wykonywane w sposób taki, jak w roku ubiegłym, jest niezgodne z innym konstytucyjnym prawem, które mam obowiązek chronić i które przysługuje dzieciom, prawem do nauki" – dodał.

W tym zakresie – jak stwierdził – "istotna byłaby odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, które z tych praw i w jakiej formie powinno mieć pierwszeństwo". (PAP)