Rząd kierunkowo przyjął projekt nowelizacji ustaw dot. mieszkalnictwa


Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rząd kierunkowo przyjął projekt nowelizacji ustaw, wspierających rozwój mieszkalnictwa. Celem planowanych zmian jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, wprowadzenie dopłat do czynszów oraz wakacji czynszowych w TBS, opracowanie ścieżki dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, a także zwiększenie dostępności gruntu pod zabudowę, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR).
"Zaproponowany przez nas szeroki pakiet zmian w budownictwie społecznym i komunalnym jest odpowiedzią na wciąż rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. […] Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które z jednej strony oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych, które pozwolą budować tańsze mieszkania" – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.
Jak podkreślił wiceminister rozwoju Robert Nowicki , resort zakłada, że proponowane rozwiązania doprowadzą do przekazania samorządom kwoty 500 milionów zł rocznie na budownictwo mieszkaniowe.
"To blisko dwa razy więcej niż obecnie" – zaznaczył.
Proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie wyższych grantów z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań czynszowych (z 20% kosztów inwestycji do nawet 35%) oraz na budowę mieszkań komunalnych (na pokrycie 50% kosztów inwestycji); wprowadzenie zasady finansowania, a nie refinansowania.
Uelastycznione mają zostać zasady dotyczące czynszu w przypadku inwestowania przez TBS w OZE, termomodernizację lub w poprawę dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Planowane jest wprowadzenie premii remontowych na budynki TBS starsze niż 25 lat (obecnie ogólna zasada pozwala uzyskać premię na remont budynku wybudowanego przed 1961 r.), wakacji czynszowych dla lokatorów w TBS-ach (nawet 20% niższy czynsz) po spłacie kredytu przez TBS. W przypadku budowy mieszkań społecznych z wyższą partycypacją lokatora w kosztach budowy będzie możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności.
Wprowadzone mają zostać dopłaty do czynszów w programie "Mieszkanie na start" i szansa dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej (opcja dla "stających na nogi" – dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi).
Lokatorzy będą mieć możliwość skorzystania z dopłat do dodatków mieszkaniowych – wyższych dodatków mieszkaniowych dla najemców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (do 1500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75% czynszu).
Planowane są zmiany w Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) i wykorzystanie potencjału KZN dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego. KZN będzie mógł wnosić grunty do TBS.
Zwiększone ma zostać bezzwrotne wsparcie udzielane gminom z funduszu zasilanego z budżetu państwa dla inwestycji realizowanej przez TBS na podstawie umowy z gminą (podwyższone ma zostać finansowe wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20% do maksymalnie nawet 35% kosztów inwestycji. Grant ten ma być uruchamiany na etapie realizacji inwestycji, aby środki bezpośrednio pokrywały część kosztów, a nie refinansowały koszty już poniesione.
Obecnie środki wypłacane są dopiero po rozliczeniu inwestycji, co oznacza konieczność wcześniejszego zaangażowania własnych środków gminy. Zwiększone ma też zostać wsparcie na modernizację zasobów komunalnych (wsparcie z Funduszu do wysokości 50% wartości przedsięwzięcia). W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia. Taka premia ma też przysługiwać przy remontach np. noclegowni, zaznaczono.
Z możliwości aplikacji o wsparcie będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego.
(ISBnews)