Opracowane w Pekinie i narzucone Hongkongowi prawo o bezpieczeństwie państwowym zostało we wtorek opublikowane w dzienniku urzędowym i weszło w życie, sygnalizując początek nowej ery autorytaryzmu w tym cieszącym się dotąd szerokimi swobodami regionie Chin.

Przepisy, zatwierdzone wcześniej we wtorek przez organ kierowniczy chińskiego parlamentu, zaczęły obowiązywać o godz. 23.00 czasu miejscowego (godz. 17.00 w Polsce) – poinformowały władze Hongkongu w komunikacie. Do tego momentu treść nowego prawa nie była publicznie znana.

Według komentatorów nowe prawo przyniesie największą zmianę w życiu społeczeństwa byłej brytyjskiej kolonii od przekazania jej pod rządy komunistycznej ChRL w 1997 roku.

Przepisy zostały dopisane bezpośrednio do aneksu Prawa Podstawowego, czyli hongkońskiej minikonstytucji, i wprowadzone w życie z pominięciem lokalnej legislatywy regionu. Będą nadrzędne wobec praw obowiązujących dotąd w Hongkongu.

Nowe prawo przewiduje maksymalną karę dożywotniego więzienia za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, separatystyczną, wywrotową i zmowę z obcymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwowego. W lżejszych przypadkach stosowane mają być niższe kary więzienia, grzywny lub inne restrykcje.

Przepisy mają dotyczyć również działających w Hongkongu firm i instytucji oraz obcokrajowców i osób niemieszkających na stałe w regionie. Prawo ma obejmować nawet przestępstwa popełniane poza granicami specjalnego regionu administracyjnego Hongkong.

W Hongkongu utworzone zostanie biuro ochrony bezpieczeństwa państwowego centralnego rządu ludowego ChRL, odpowiedzialne za „nadzorowanie, kierowanie, koordynację i wsparcie specjalnego regionu administracyjnego Hongkong” w kwestii ochrony bezpieczeństwa państwowego – napisano w komunikacie hongkońskich władz.

Większością spraw mają się zajmować władze lokalne, ale biuro rządu centralnego będzie mogło przejmować kontrolę w „skomplikowanych sytuacjach”, dotyczących ingerencji obcych sił, gdy lokalne władze nie będą w stanie skutecznie egzekwować prawa oraz w przypadkach poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W takich sprawach podejrzani będą mogli być sądzeni przed sądami Chin kontynentalnych, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

Nawet w sprawach prowadzonych w Hongkongu przewidziano możliwość utajnienia części lub całego procesu sądowego, na przykład gdy dotyczą one tajemnic państwowych, porządku publicznego czy innych kwestii, w których publiczny proces uznany zostanie za niewłaściwy.

Osoby skazane za złamanie nowych przepisów nie będą mogły startować w wyborach do Rady Ustawodawczej – lokalnego parlamentu Hongkongu – ani do rad dzielnic. Utracą również możliwość zasiadania w hongkońskiej administracji i komitecie elektorów, wybierającym szefa władz regionu. W przypadku skazania posłowie, radcy dzielnic, sędziowie i inni urzędnicy, którzy składali przysięgę wierności Prawu Podstawowemu, natychmiast stracą stanowiska.