Rząd Szwecji poinformował w środę, że latem możliwe będą lokalne podróże, do dwóch godzin samochodem, z zachowaniem środków ostrożności. Natomiast do 15 lipca przedłużono zalecenie o powstrzymaniu się od zagranicznych wyjazdów.

Jak sprecyzowano na konferencji prasowej, przy wyjazdach zaleca się towarzystwo osób, z którymi przebywa się na co dzień, unikanie kontaktu z seniorami oraz przebywanie na świeżym powietrzu. Wciąż aktualna pozostaje dyrektywa o unikaniu zgromadzeń powyżej 50 osób. Jednocześnie szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego podtrzymał decyzję o braku konieczności noszenia w miejscach publicznych maseczek, uznając je za nieskuteczne.

Szwecja jako jedno z niewielu państw w Europie nie zdecydowała się na zamknięcie kraju. Szwedzka strategia walki z pandemią koronawirusa opiera się na dobrowolnych zaleceniach zamiast zakazów i kar.

Według anonimowych danych, udostępnionych przez szwedzkiego operatora sieci komórkowej Telia, Szwedzi w coraz mniejszym stopniu przestrzegają rekomendacji o ograniczeniu podróży. W zeszłym tygodniu ich ruchliwość zwiększyła się o 7 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Szczególnie intensywnie przemieszczają się mieszkańcy Sztokholmu oraz wyspy Gotlandia. Wciąż jednak notuje się mniejszą aktywność niż na początku epidemii.

Trend o społecznym rozluźnieniu potwierdzają także badania opinii publicznej, przeprowadzone na zlecenie Urzędu ds. bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej (MSB). Wynika z nich, że w mniejszym stopniu Szwedzi pracują z domu, a częściej korzystają z komunikacji publicznej.

Dotychczasowe zalecenie MSZ Szwecji o powstrzymaniu się od niepotrzebnych wyjazdów zagranicznych zostało przedłużone do 15 lipca. Jak tłumaczyła szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde, uzgodnienia na szczeblu UE o umożliwieniu turystyki są na wstępnym etapie. "W wielu krajach mimo znoszenia obostrzeń wciąż zamknięte są granice, istnieje wymóg kwarantanny. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której nasi obywatele będą mieć problemy" - podkreśliła Linde. Zaznaczyła, że rekomendacja może ulec zmianie.

Na poprawę sytuacji liczą m.in. skandynawskie linie lotnicze SAS, które również w środę poinformowały, że na pokładach samolotów obowiązywać będzie wymóg noszenia maseczek. Personel pokładowy nie będzie także m.in. podawać posiłków.

W Szwecji sytuacja epidemiologiczna wciąż jest poważna, choć jak podkreślają epidemiolodzy spada liczba osób, wymagających leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Jak przekazał w środę Urząd Zdrowia Publicznego w ciągu doby zarejestrowano 147 kolejnych zgonów w związku z koronawirusem. Wysoka liczba ma związek m.in. z napływem danych z weekendu, kiedy odnotowano mniejsze dzienne liczby zgonów. Łączny bilans ofiar to 3460.

Natomiast liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 wynosi 27909.