Jak wynika z informacji częstochowskiego magistratu, chodzi o apel zaproponowany na piątkowym posiedzeniu zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Następnie inicjatywę zaakceptowały inne stowarzyszenia samorządowe, w tym Związek Miast Polskich. Związek Miast Polskich jeszcze w piątek rozsyłał treść wystąpienia z prośbą o indywidualne podpisywanie się pod nim samorządowców, a także z adnotacją, że pomysłodawcą jest burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

"My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP" - napisano w apelu. Zastrzeżono, że Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi i zapewniono, że samorządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej w celu ograniczenia zagrożeń.

"Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy zwykłej w demokracji rywalizacji stronnictw" - napisano w apelu przedstawionym jako "wspólna inicjatywa korporacji samorządowych". "Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzinach podejmowane są decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa" - zaznaczyli autorzy wystąpienia.

Reklama

"Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwiązania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa" - dodali w tekście.

Autorzy apelu ocenili, że choć czasu jest coraz mniej, ciągle istnieje szansa na "cofnięcie się o krok i znalezienie rozwiązania" - zgodnego nie tylko z interesem grup politycznych, ale wszystkich obywateli. "To nie jest czas na wojnę polityczną. Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze - opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy" - skonkludowali pomysłodawcy wystąpienia.

Apel podpisał m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który zaznaczył, że samorządowcy są posądzani o polityczną motywację takich działań, jak odmowa udostępniania list wyborczych Poczcie Polskiej. "Tym apelem chcemy pokazać, że o prowadzonej w kontekście prezydenckich wyborów obecnej polityce rządzących różni samorządowcy myślą podobnie, bez względu na reprezentowane opcje i sympatie" - podkreślił prezydent Częstochowy.

"Opinie prawne, którymi dysponują korporacje samorządowe, też nie pozostawiają wątpliwości. Dlatego chcemy wyborów, które byłyby zgodne z zapisami Konstytucji, w pełni demokratyczne, a jednocześnie bezpieczne - nie tylko dla ludzi, ale również ich danych osobowych. Trzeba skończyć nieczystą grę w wybory, które nie mają szans spełniać tych standardów” - dodał Matyjaszczyk.

Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą 140 jednostek samorządu z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu (m.in. Częstochowę).(PAP)

autor: Mateusz Babak