W czwartek o godz. 10 rozpocznie się sesja Rady Warszawy. Miejscy radni po raz pierwszy będą obradować w sposób zdalny. "Posiedzenie będzie realizowane za pomocą informatycznych systemów, umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji oraz organizację debaty i głosowań" – poinformował ratusz.

Podczas czwartkowej sesji rady prezydent Warszawy Rafała Trzaskowski przedstawi informację w sprawie działań podjętych przez miasto z powodu epidemii koronawirusa.

Ponadto radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

W harmonogramie sesji znalazł się także projekt uchwały, która zakłada, że Miejskie Zakłady Autobusowe, jednoosobowa spółka m.st. Warszawy, przejmie Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe, które jest również spółką należącą do miasta.

Ostatnia sesja Rady Warszawy odbyła się 19 marca. Radni obradowali wówczas w maseczkach chirurgicznych zachowując od siebie odpowiednie odległości.