Komisja Europejska zaproponowała w piątek państwom UE wsparcie w koordynowaniu możliwości transgranicznego leczenia pacjentów z Covid-19 czy przemieszczania zespołów medycznych do miejsc, w których są najbardziej potrzebne.

"Kryzys wywołany przez koronawirusa możemy pokonać tylko razem. Kluczowa jest ratująca życie współpraca między państwami członkowskimi. Solidarność UE była namacalna w ostatnich tygodniach, gdy państwa członkowskie leczyły pacjentów swoich sąsiadów, nawet gdy u nich sytuacja była napięta" - podkreśliła w piątkowym oświadczeniu unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Przez wydane wytyczne Komisja Europejska chce zachęcać państwa unijne do udostępniania łóżek w szpitalach pacjentom zza granicy z regionów, w których liczba chorych przekracza możliwości oddziałów intensywnej opieki medycznej, a także przemieszczania personelu medycznego tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Choć we wszystkich krajach UE panuje pandemia koronawirusa, nie wszędzie służba zdrowia jest przeciążona w podobnym stopniu. Mimo że zdarzały się przypadki transgranicznego leczenia, to przewożenia pacjentów na większą skalę między krajami UE na razie nie ma. W czwartek na podobną koordynację zgodziły się kraje NATO.

Reklama

Wytyczne przygotowane w Brukseli określają m.in. dodatkowe wsparcie i pomoc, którą Komisja ma zapewnić organom ochrony zdrowia państw członkowskich. Chodzi np. o koordynowanie wniosków o transgraniczną pomoc za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich.

Reklama

Stolice mogą występować m.in. o udostępnienie miejsc na oddziałach intensywnej opieki, leczenie czy transfer pacjentów lub prosić o przerzucenie wykwalifikowanych zespołów medycznych. Komisja zapowiada, że będzie ściśle monitorować te wnioski i pomoc dostępną w państwach UE. Na razie nie ma jednak informacji, czy są jakieś kraje chętne, by udostępnić swoje szpitale czy personel.

Z unijnej kasy za pośrednictwem mechanizmu ochrony ludności możliwe ma być finansowanie transgranicznego transportu pacjentów i zespołów medycznych. Wytyczne wskazują, jakie kroki należy podjąć w celu zwrotu kosztów opieki zdrowotnej za leczenie transgraniczne zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Komisja zachęca również lokalne, regionalne i krajowe organy zajmujące się ochroną zdrowia do korzystania z istniejących umów dwustronnych i regionalnych w celu rozmieszczania za granicą medyków.

KE rozszerzyła wcześniej możliwości korzystania z Funduszu Solidarności na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym. Dodatkowo wydatki zdrowotne mają być kwalifikowane w ramach unijnych funduszy strukturalnych.

Z informacji Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób z 3 marca wynika, że w UE, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii było w sumie 482 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa - najwięcej we Włoszech (115 tys.), w Hiszpanii (110 tys.), Niemczech (73 tys.) oraz Francji (59 tys.). Do tej pory w krajach UE, a także w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii oraz Wielkiej Brytanii odnotowano łącznie ponad 35 tys. zgonów z powodu Covid-19.