W Dzienniku Ustaw we wtorek po południu ogłoszono rozporządzenie MSWiA przedłużające do 13 kwietnia br. kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen. Dotychczas kontrole te były przywrócone od 15 do 24 marca.

Rozporządzenie ogłoszone we wtorek zmienia niektóre z zapisów pierwotnego rozporządzenia z 13 marca br. przywracającego tymczasowo kontrole graniczne osób. Stanowi, że kontrole te przywrócone tymczasowo przedłuża się na okres od 25 marca 2020 r. do 13 kwietnia 2020 r.

Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen - jest dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Na wszystkich przejściach granicznych służbę pełni Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Wykaz przejść granicznych, przez które jest możliwy ruch, został opublikowany w załączniku do rozporządzenia z 13 marca. Kilka dni później wcześniejsza nowelizacja rozporządzenia wprowadziła dodatkowe przejścia na granicach z Czechami i Litwą.

Z kolei rozporządzenie wtorkowe wprowadziło modyfikacje do tego wykazu. W odniesieniu do granicy z Niemcami zmieniono zasięg terytorialny dwóch przejść granicznych - w Jędrzychowicach i w Świecku.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jak wcześniej informowało MSWiA, kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z nim "państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych".

Autor: Marcin Jabłoński