Minister uzasadnił to potrzebą przekierowania personelu z tych miejsc na przejścia o największym ruchu granicznym.

Zamknięto cztery przejścia graniczne z Węgrami: Battonya/Turnu, Letavertes/Sacueni, Mehkerek/Salonta oraz Nyirabrany/ Valea Lui Mihai.

Oprócz tego Rumunia zamknęła sześć przejść granicznych z Bułgarią, trzy z Mołdawią i jedno z Ukrainą (Sighetu Marmatiei/Sołotwyno). (PAP)