Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane zostały dwa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego - dowiedziała się PAP. Reprezentujący pokrzywdzonych radca prawny Radosław Górski poinformował, że są to prawdopodobnie pierwsze pozwy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczące obligatariuszy GetBack S.A.

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane zostały dwa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego oraz równocześnie przeciwko Idea Bank S.A.

"Podstawą prawną roszczeń strony powodowej w stosunku do pozwanego Skarbu Państwa jest między innymi artykuł, zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa" - powiedział PAP reprezentujący obligatariuszy GetBack S.A. radca prawny Radosław Górski.

Dodał, że zgodnie z ustaleniami wynikającymi z raportu Najwyższej Izby Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ws. GetBack S.A. nie wypełniała swoich ustawowych obowiązków, zaś podejmowane działania były nierzetelne i spóźnione, co miało podstawowy wpływ na obecną sytuację poszkodowanych obligatariuszy.

"Złożone do sądu pozwy koncentrują się również na szeregu nieprawidłowości występujących w działaniu Komisji Nadzoru Finansowego" - przekazał Górski.

Górski poinformował też, że nieprawidłowości w działaniu lub braku działania Komisji Nadzoru Finansowego opisane zostały w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, na który strona powodowa powołuje się w treści uzasadnienia pozwu.

W styczniu Najwyższa Izba Kontroli w raporcie wskazała, że ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack S.A. nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

Jak przypomniano w raporcie NIK, GetBack S.A. (obecnie w restrukturyzacji) została utworzona i zarejestrowana w 2012 r. jako firma windykacyjna. W latach 2012-2018 przedmiotem jej działalności było nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek lub na rachunek funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką i dochodzenie tych należności od dłużników. Spółka nabywała je najczęściej za środki finansowe pozyskane z zewnątrz, w tym z emisji obligacji. Działalność GetBack S.A. w ramach współpracy z funduszami inwestycyjnymi podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Natomiast aktywność spółki na własny rachunek była wyłączona spod tego nadzoru.

Wiceminister finansów Leszek Skiba na początku lutego br. informował natomiast w Senacie, że szacunkowa wartość szkód wyrządzonych w spółce GetBack wynosi co najmniej 503 mln zł. Wiceminister powiedział, że w toku postępowania prokuratorzy zabezpieczyli mienie, pod kątem m.in. zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, o wartości 373 mln zł. Skiba poinformował, że obecnie cały czas trwają czynności mające na celu ustalanie kolejnych składników majątków podejrzanych, które mogłyby podlegać zabezpieczeniu. Dodał, że w charakterze świadka w toku śledztwa przesłuchano ponad 1400 osób, a akta tego śledztwa liczą łącznie 28 tomów.(PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar