Resort zdrowia zapewnia, że na bieżąco monitoruje pracę służb sanitarno-epidemiologicznych oraz medycznych w związku z zabezpieczeniem Polski i obywateli naszego kraju przed koronawirusem 2019nCoV. Na obserwacji w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przebywa 30 Polaków, którzy na początku lutego zostali sprowadzeni z chińskiego Wuhan.

MZ informuje, że osoby te nie mają żadnych niepokojących objawów, a ich stan zdrowia jest dobry. Już trzykrotnie zostały od nich pobrane próbki do badania w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) pod kątem obecności koronawirusa z Wuhan.

"W Polsce nie mamy żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa" – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Trzydziestu pacjentów, którzy wrócili z Wuhan, również nie jest zakażonych. Próbki zostały już trzykrotnie przebadane, a wynik w każdym badaniu jest ujemny. Tym samym u nikogo nie stwierdzono genotypu nowego wirusa. Mimo to jesteśmy przygotowani na jego pojawienie się w Polsce" - powiedział.

Reklama

Dyrektor NIZP-PZH Grzegorz Juszczyk poinformował, że każdego dnia do instytutu trafiają kolejne próbki pobrane od pacjentów do badań. Do tej pory przebadano 125 próbek i w żadnej z nich nie potwierdzono obecności koronawirusa 2019-nCoV.

"Próbki pobrane od 30 osób, które zostały przywiezione z Chin, w sumie przebadane były w trzech turach. Za każdym razem nie stwierdzono wirusa z Wuhan" - zapewnił. "Zawsze musimy pamiętać o tym, że prócz wyników badań diagnostycznych, ważny jest także stan kliniczny pacjenta, a dotychczas u tych 30 pacjentów nie było żadnych niepokojących objawów. Nikt w tej grupie nie ma objawów grypopodobnych" - powiedział.

MZ wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnych oraz NIZP-PZH na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną w kraju. W sumie z powodu podejrzenia zakażenia wirusem hospitalizowanych jest 13 osób, w tym jeden obywatel Chin, 13 osób poddano kwarantannie domowej, w tym dwóch Chińczyków. Nadzorem epidemiologicznym objęto 1567 osób, w tym 46 osób to obywatele Chin.

W czwartek w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej dotyczące współdziałania krajów członkowskich w sytuacji zagrożenia koronawirusem 2019nCoV, w którym udział weźmie wiceminister Kraska.