Sekretarz generalny to ważna funkcja w KE. Osoba ją sprawująca stoi na czele korpusu kilkudziesięciu tysięcy unijnych urzędników.

Juhansone pełniła wcześniej obowiązki sekretarza generalnego Komisji Europejskiej; będzie ósmym sekretarzem generalnym KE. Od października 2015 roku pełniła funkcję zastępcy sekretarza generalnego KE odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i zewnętrzne.

Nowa sekretarz generalna ma duże doświadczenie w dyplomacji. Dołączyła do łotewskiej służby zagranicznej w 2008 roku. Była szefem Stałego Przedstawicielstwa Łotwy przy Unii Europejskiej. Zajmowała też wysokie stanowiska w łotewskich ministerstwach spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łotewskiego, a także Wydziału Prawa.

Reklama

„Od czasu mojego przybycia ubiegłego lata Ilze Juhansone wykazała się dużą kompetencją i wiedzą. Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu w Komisji, umiejętnościom przywódczym i zarządczym, a także doskonałym kontaktom z państwami członkowskimi i innymi instytucjami europejskimi, będzie odgrywać kluczową rolę w realizacji naszego programu” - powiedziała von der Leyen.

Sekretariat generalny KE wspiera kolegium komisarzy w pracach w KE, koordynując i kierując służbą cywilną tej instytucji.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza generalnego zostało opublikowane 5 grudnia 2019 roku. Jak podała KE, "wyboru dokonano zgodnie z zasadami i praktykami Komisji Europejskiej dotyczącymi mianowania wyższej kadry kierowniczej w Komisji".

Trzej urzędnicy złożyli wniosek o objęcie funkcji sekretarza generalnego i zostali przesłuchani przez Komitet Konsultacyjny ds. Nominacji. Po tych rozmowach wszyscy trzej kandydaci zostali zaproszeni na dalsze rozmowy z von der Leyen i unijnym komisarzem ds. budżetu i administracji Johannesem Hahnem.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)