Reforma samorządowa jest bezsprzecznie najbardziej udaną reformą którą przeprowadzono w Polsce po 1989 r; teraz musimy zastanowić się nad kolejną fazą tej reformy - powiedział wicepremier, minister nauki i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

W czwartek w Sejmie zorganizowano konferencję pt. "Miasto plus". Udział w niej wziął wicepremier Jarosław Gowin oraz samorządowcy z całego kraju. Na konferencji przedstawiono filary programu "MiastoPlus" przygotowanego przez Porozumienie Jarosława Gowina.

Wicepremier powiedział na briefingu w przerwie konferencji, że na jego zaproszenie oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz na czwartkową konferencję przybyło około 200 samorządowców wszystkich szczebli. "Trwa ciężka merytoryczna praca nad programem +MiastoPlus+, czyli nad wypracowaniem nowej formuły rozwoju Polski" - podkreślił.

Według niego, "w polskich miastach skupiony jest ogromny kapitał społeczny, intelektualny i kompetencyjny". "Widać bardzo wyraźnie, że po tych 30 latach miasta rozwijają się w sposób bardzo nierównomierny" - zauważył Gowin.

Jak mówił, "o ile te największe metropolie przypominają najbogatsze miasta Europy Zachodniej, o tyle wiele miast średniej wielkości, wiele miast powiatowych, czy miasteczek zagrożonych jest utratą tak zwanych funkcji społeczno-gospodarczych".

W ocenie wicepremiera "reforma samorządowa jest bezsprzecznie najbardziej udaną reformą, którą przeprowadzono w Polsce po 1989 roku". "Równocześnie musimy zastanowić się nad kolejną fazą tej reformy" - dodał Gowin.

Poszczególne elementy programu "MiastoPlus" były omawiane przez: posłankę Magdalenę Błeńską, byłego przewodniczącego Rady Miasta Warszawa Lecha Jaworskiego, radnego Jana Strzeżeka, radnego wojewódzkiego Stanisław Bukowca oraz radcę prawnego Tomasza Olszewskiego. Program zakłada kompleksowe rozwiązania dla dużych, średnich i małych miast.

Pierwszym elementem wyodrębnionym w programie "MiastoPlus" było - Inteligentne miasto - Smart City, które polega m.in. na inteligentnym zarządzaniu ruchem miejskim, czyli zmniejszeniu obciążenia miasta transportem; rozwiązaniach środowiskowych, czyli monitoringu środowiskowym, inteligentnym monitoringu wizyjnym, gospodarce obiegu zamkniętego, czyli odzyskiwaniem wartości z odpadów oraz programach edukacyjnych dla mieszkańców i samorządowców.

Kolejnym elementem było - Przyjazne miasto, na które składa się m.in. zapanowanie nad chaosem przestrzennym poprzez wsparcie systemowe tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących całe obszary miast. Pozwoli to - jak czytamy - na docelowe odejście od uznaniowych warunków zabudowy. Elementem Przyjaznego miasta jest też rozszerzenie programu pilotażowego #StopSmog na wszystkie miasta z listy WHO - najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a następnie na pozostałe, a także program modernizacji lokalnych ciepłowni.

Trzeci punkt to Deglomeracja, która - jak czytamy w programie - zakłada m.in. zapewnienie zrównoważonego rozwoju i atrakcyjności miast małych i średnich, a w konsekwencji zmniejszenie procesu depopulacji i marginalizacji poprzez przenoszenie zakładów pracy oraz lokowanie nowych instytucji poza granicami aglomeracji.

Następne punkty dotyczyły kierunków rozwoju miast wynikających z ich wielkości i potencjału. Rozwiązania dla dużych miast polegały m.in. na lokalizowaniu instytucji centralnych oraz rozwoju transportu publicznego. Chodzi o preferencje dla infrastruktury transportu szynowego, o zakup autobusów, tramwajów i trolejbusów oraz wprowadzenie obowiązku opracowywania przez miasto planów mobilności miejskiej.

Rozwiązania dla średnich miast i byłych miast wojewódzkich dotyczyły m.in. lokalizowania instytucji samorządowych poza obecnymi miastami wojewódzkimi, natomiast w byłych miastach wojewódzkich i w miastach średnich; lokowania poza metropoliami Centr Usług Wspólnych; tworzenia indywidualnych profili miast - zdiagnozowaniu potencjału miast wraz z stworzeniem ich indywidualnych kart rozwoju.

Wśród propozycji dla małych miast i miasteczek wyodrębniono pięć głównych problemów, ich dotyczących: bezrobocie, wykluczenie komunikacyjne, smog, niska jakość przestrzeni publicznej oraz wyludnianie. W programie znalazło się m.in. tworzenie w małych miastach stref inwestycji, transportu zbiorowego oraz centrów rekreacji.