Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2020


Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z projektem uchwały rady ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2020, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z porządkiem obrad, rząd zajmie się jutro także strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020–2023.
Rząd będzie rozważał również projekty: ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o doręczeniach elektronicznych, uchwały rady ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „"Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku".
(ISBnews)