Wybory do Parlamentu Europejskiego są niemniej ważne jak do parlamentów krajowych? Dlaczego? Bo wybieramy naszych przedstawicieli, którzy mają nas reprezentować we Wspólnocie. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zamieszkania?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Rozpoczynają się w czwartek rano i kończą się w niedzielę wieczorem.
Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja.

Jeśli chcemy głosować poza miejscem zamieszkania, istnieją trzy możliwości.

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Aby uzyskać zaświadczenie umożliwiające do głosowania w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim, należy zgłosić się do urzędu gminy do 24 maja. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub elektronicznie i powinien zawierać:

• imię i nazwisko
• numer PESEL
• jeżeli obywatel UE ma obywatelstwo inne niż polskie, musi podać numer paszportu lub numer dokumentu, który potwierdza jego tożsamość i na podstawie którego przebywa w danym państwie członkowskim

Po otrzymaniu zaświadczenia osoba zostaje skreślona ze spisu wyborców w swojej gminie. Posiadając jednak ww. dokument, osoba może zgłosić się w dowolnym lokalu wyborczym.

Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą znajdowały się w dniu głosowania.

2. Dopisanie się do rejestru wyborców

Osoby, które mieszkają w danej gminie, ale nie maja w niej meldunku, mogą dopisać się do rejestru wyborców w dowolnej gminie. W tej sprawie należy zgłosić się do urzędu gminy w której chce się głosować do 21 maja i wypełnić wniosek, który zawiera:

• imię i nazwisko
• imię ojca
• datę urodzenia
• numer PESEL
• adres stałego zamieszkania
• adres czasowego zamieszkania
Wniosek, który trzeba złożyć można pobrać tutaj.

3. Dopisanie się do spisu wyborców

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie mieszkają w Polsce lub w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać poza granicami kraju. Aby dopisać się do spisu wyborców, należy zgłosić konsulowi chęć głosowania w zagranicznej komisji do 23 maja oraz złożyć odpowiedni wniosek, który powinien zawierać:

• imię i nazwisko
• imię ojca
• numer PESEL
• adres zamieszkania oraz adres czasowego zamieszkania w państwie przebywającym
• numer paszportu lub numer dokumentu, potwierdzający pobyt w danym krajuWniosek można złożyć osobiście, faksem lub elektronicznie. Listę polskich placówek za granicą można znaleźć tutaj.