We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Rozpoczynają się w czwartek rano i kończą się w niedzielę wieczorem.
Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja.

Jeśli chcemy głosować poza miejscem zamieszkania, istnieją trzy możliwości.

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Reklama

Aby uzyskać zaświadczenie umożliwiające do głosowania w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim, należy zgłosić się do urzędu gminy do 24 maja. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub elektronicznie i powinien zawierać:

• imię i nazwisko
• numer PESEL
• jeżeli obywatel UE ma obywatelstwo inne niż polskie, musi podać numer paszportu lub numer dokumentu, który potwierdza jego tożsamość i na podstawie którego przebywa w danym państwie członkowskim

Reklama

Po otrzymaniu zaświadczenia osoba zostaje skreślona ze spisu wyborców w swojej gminie. Posiadając jednak ww. dokument, osoba może zgłosić się w dowolnym lokalu wyborczym.

Jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą znajdowały się w dniu głosowania.

2. Dopisanie się do rejestru wyborców

Osoby, które mieszkają w danej gminie, ale nie maja w niej meldunku, mogą dopisać się do rejestru wyborców w dowolnej gminie. W tej sprawie należy zgłosić się do urzędu gminy w której chce się głosować do 21 maja i wypełnić wniosek, który zawiera:

• imię i nazwisko
• imię ojca
• datę urodzenia
• numer PESEL
• adres stałego zamieszkania
• adres czasowego zamieszkania
Wniosek, który trzeba złożyć można pobrać tutaj.

3. Dopisanie się do spisu wyborców

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które nie mieszkają w Polsce lub w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywać poza granicami kraju. Aby dopisać się do spisu wyborców, należy zgłosić konsulowi chęć głosowania w zagranicznej komisji do 23 maja oraz złożyć odpowiedni wniosek, który powinien zawierać:

• imię i nazwisko
• imię ojca
• numer PESEL
• adres zamieszkania oraz adres czasowego zamieszkania w państwie przebywającym
• numer paszportu lub numer dokumentu, potwierdzający pobyt w danym krajuWniosek można złożyć osobiście, faksem lub elektronicznie. Listę polskich placówek za granicą można znaleźć tutaj.