Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał 20 marca zarządzenie ws. podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie ws. podwyższenia ustawowych stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie m. st. Warszawy. Zarządzenie zostało wydane 20 marca - poinformował w czwartek Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w komunikacie.

20 grudnia ub.r. stołeczni radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą "w Warszawie od stycznia 2019 r. będzie 98-procentowa bonifikata dla osób fizycznych (będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych) oraz spółdzielni mieszkaniowych od jednorazowej opłaty przekształceniowej, o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 99-procentową bonifikatę otrzymają natomiast osoby i spółdzielnie, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego gruntów miejskich" - informuje Urząd m.st. Warszawy na stronie internetowej. W lutym Rada Warszawy zdecydowała, że 98-procentowe bonifikata obejmuje również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Urząd Miasta Warszawy przypomniał, że powyższe stawki bonifikaty dotyczyły tylko gruntów należących do m.st. Warszawy. Na gruntach należących do skarbu państwa, zgodnie z rządową ustawą z lipca 2018 r., mieszkańcy mieli maksymalnie 60-procentową bonifikatę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apelował do rządu o przygotowanie jak najszybciej zmiany w ustawie. "Sprzeciwiamy się niesprawiedliwemu traktowaniu mieszkańców, dlatego oczekujemy od rządu dostosowania wysokości bonifikat na gruntach skarbu państwa do decyzji samorządu - mówił Trzaskowski.

Zgodnie z zarządzeniem wojewody, mieszkańcy m. st. Warszawy będą mogli skorzystać z wyższych niż ustawowe bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w stosunku do gruntów, które przed 1 stycznia 2019 r. stanowiły własność Skarbu Państwa.

Sipiera na konferencji prasowej w czwartek powiedział, że oprócz Warszawy, 52 samorządy zdecydowały o podwyższeniu bonifikat.

"Na dzień dzisiejszy 53 samorządy podjęły już uchwałę o podwyższeniu bonifikat" - zaznaczył. "Ja dokładnie na podstawie tego, co jest uchwalone, robię krok w kierunku adekwatnym do tego, co jest przyjęte przez dany samorząd" - podkreślił.

Wyjaśnił, że jeżeli gmina podnosi wysokość bonifikaty do np. 98 proc., wojewoda mazowiecki wobec wszystkich jednostek, które dotyczą Skarbu Państwa podnosi ją również do 98 proc. Sipiera podkreślił przy tym, że jako wojewoda mazowiecki odnosi się tylko i wyłącznie do tego, co dotyczy Skarbu Państwa. "Jest to taka generalna zasada" - dodał.

"Na dzień dzisiejszy są już podpisane pierwsze decyzje dotyczące Warszawy, Płocka i powiatu legionowskiego. Wszystkie następne będą bezzwłocznie kierowane do podpisu i podpisywane, tak aby weszły w życie" - powiedział Sipiera. Jego zdaniem istotne jest, "aby mieszkańcy mieli świadomość, że to absolutnie jest to samo, co uchwali z woli własnej rada gminy, rada powiatu, z tym co czyni wojewoda".

Wyraził też nadzieję, że "samorządy będą sprawnie działać", "prawo jest jasne" i "wszystkie decyzje czy zarządzenia będą wydawane bezzwłocznie po uchwaleniu, wejściu w życie tych właśnie uchwał, które podwyższają bonifikatę".

Jak informuje komunikat, "wojewoda mazowiecki sukcesywnie będzie wydawał kolejne zarządzenia podwyższające ustawowe bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności obejmujące te gminy woj. mazowieckiego, które uchwaliły na swoim terenie bonifikaty wyższe niż 60 proc".

W sytuacji, gdy na obszarze gminy nie podjęta została uchwała o przyznaniu bonifikaty lub ustalono stawkę procentową niższą niż ustawa dla gruntów Skarbu Państwa, obowiązują ustawowe stawki bonifikaty.