Policja będzie mogła pokryć koszty tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby – przewiduje nowelizacja ustawy o policji, którą w czwartek poparł Senat.

Za nowelizacją głosowało 62 senatorów, 25 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obowiązujące przepisy mówią, że policjantowi przeniesionemu z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego domu lub mieszkania, można przydzielić tymczasową kwaterę według przysługujących norm, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny. Koszty zakwaterowania pokrywane są z budżetu policji przez okres do dwóch lat od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Uchwalona w czwartek nowelizacja zakłada, że koszty zakwaterowania będą pokrywane przez policję przez cały okres pełnienia służby w danej miejscowości. Pomysłodawcy projektu zwracali uwagę, że przeniesienie z urzędu policjanta o wysokich kwalifikacjach zawodowych do służby w innej miejscowości wiąże się z ponoszeniem przez niego dodatkowych kosztów wynikających z konieczności pokrywania opłat związanych z zakwaterowaniem w nowym miejscu pełnienia służby.

Obecnie koszty policji związane z kwestią zakwaterowania policjantów przeniesionych z urzędu do służby w innej miejscowości wynoszą rocznie około 894 tys. zł. Po nowelizacji wzrosną one do około 2,7 mln zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. (PAP)

Autorzy: Olga Zakolska, Marcin Chomiuk