Prawie 94 proc. mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej deklaruje przynależność do wyznania religijnego. To tylko o 0,7 pkt proc. mniej niż przed trzema laty.
Ten spadek to głównie efekt kurczenia się odsetka osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego. W ciągu trzech lat zmniejszył się on o blisko 1 pkt proc. – do 91,9 proc. – wynika z badań GUS. Równocześnie zwiększył się nieco odsetek osób identyfikujących się z wiarą. Obecnie 81 proc. osób uznaje się za wierzące, podczas gdy w 2015 r. było ich o 0,6 pkt proc. mniej.
Stosunek mieszkańców Polski do wiary jest jednak zróżnicowany w zależności od wieku. Najniższy odsetek osób wierzących (deklaracje: głęboko wierzący i wierzący) odnotowano w grupie 25–34 lata (74 proc.) oraz 16–24 lata (75 proc.). Wraz z wiekiem wierzących przybywa. Wśród najstarszych mieszkańców Polski (75 lat i więcej) – jest ich 90 proc., a w wieku 55–64 lata – 86 proc.
Natomiast grupa niewierzących mieszkańców naszego kraju urosła z 2,6 proc. do 3 proc., a obojętnych z 5,3 proc. do 5,6 proc.
Nastąpiły też niewielkie zmiany w praktykach religijnych. Odsetek osób modlących się raz w tygodniu zwiększył się o ponad 2 pkt proc. – do 28 proc., a kilka razy w ciągu dnia o 1 pkt proc., do 6,6 proc. Ponadto, podobnie jak przed trzema laty, połowa mieszkańców Polski w wieku 16 i więcej lat przynajmniej raz w tygodniu uczestniczy w mszach i nabożeństwach.
Częstotliwość uczestnictwa w praktykach religijnych także różni się w zależności od wieku. Najrzadziej uczestniczą w nich osoby w wieku 25–34 lata, a najczęściej w wieku 75 i więcej lat.