Po nabożeństwie hierarcha zaapelował o jedność ukraińskiego prawosławia i nawoływał do przyłączenia się do nowo powołanej Cerkwi duchownych i wiernych podporządkowanej Rosji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

„Czeka nas jeszcze wiele pracy w kierunku jedności. Jako nowo powołana struktura powinniśmy tę jedność zaświadczyć, by panował wśród nas pokój i zgoda. Wierzę, że kiedy zobaczą to pozostali, przyjdą do nas i wspólnie będziemy budowali naszą jedną Ukraińską Prawosławną Cerkiew” - powiedział dziennikarzom.

Pytany o relacje z Cerkwią Patriarchatu Moskiewskiego przypomniał, że dzień wcześniej wezwał jej członków do zjednoczenia się z nowym Kościołem autokefalicznym. „Zwróciłem się już do nich. Powiedziałem, że jesteśmy gotowi przyjąć ich z braterską miłością, wzajemnym szacunkiem i zapomnieć o obrazach, które do tej pory były” - oświadczył.

Epifaniusz poinformował, że do czasu przekazania mu tomosu o autokefalii ukraińskiej Cerkwi nie będzie ona podejmowała żadnych ważnych decyzji. „Tomos to akt prawny, który oficjalnie zatwierdzi nas jako autokefaliczną Ukraińską Cerkiew Prawosławną. Kiedy otrzymamy już ten dokument, przystąpimy do budowania struktur, które będą zarządzały i uczestniczyły w rozwoju tej Cerkwi” - przekazał.

Pierwsze nabożeństwo po wyborze Epifaniusza na zwierzchnika Cerkwi odbyło się w Monasterze św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, który został ogłoszony siedzibą metropolity.

39-letni Epifaniusz (Dumenko) był dotychczas biskupem perejasławskim i białocerkiewskim. W sobotę obradujący w Kijowie Sobór zjednoczeniowy Cerkwi prawosławnych wybrał go na zwierzchnika Cerkwi Prawosławnej Ukrainy.

Weszli do niej wierni i duchowni Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W Soborze uczestniczyło jedynie dwóch biskupów Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego.

Sobór zjednoczeniowy został zwołany przez Ekumenicznego Patriarchę prawosławnego Konstantynopola, Bartłomieja I. 6 stycznia przekaże on Epifaniuszowi tomos o utworzeniu Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, gdyż taka będzie jej oficjalna nazwa.

Swój udział w tej uroczystości zapowiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W sobotę po zakończeniu Soboru oświadczył on, że dzień powstania niezawisłej od Moskwy Cerkwi „jest dniem ostatecznego zdobycia niezależności Ukrainy od Rosji”.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)