URE: Ponad 6 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w październiku


Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Monitoring Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wykazał, że w październiku 2018 r. zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dokonało 4 809 gospodarstw domowych i 1 319 odbiorców przemysłowych, podał URE.
"Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C we wrześniu 2018 r. wyniosła 425, natomiast w październiku 2018 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 1 319. Natomiast w grupie taryfowej G we wrześniu 2018 r. przeprowadzono 4 491 zmian sprzedawcy,
a w październiku 2018 r. liczba ta wyniosła 4 809 zmian" - czytamy w komunikacie.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec października 2018 r. wyniosła 199 957, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 r. o 11 726, co stanowi wzrost o 6,2%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec października 2018 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 596 977, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 r. o 50 110, co stanowi wzrost o 9,2%, podano również.
(ISBnews)