Chojna-Duch była podsekretarzem stanu w resorcie finansów w latach 1994-1995 oraz za czasów rządów PO-PSL w latach 2007-2010. Na początku stycznia 2010 r. została powołana przez Sejm do Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem Rabieja zeznania Chojny-Duchy "wymagają pewnego pogłębienia". "Część tego, co pani minister mówiła potwierdza tę diagnozę, że system VAT-owski był rozszczelniony. Zresztą wiele ekspertyz to potwierdzało" - stwierdził.

Rabiej przyznał, że "lobbyści zawsze dążą do tego, by rozszczelnić system, ale mądre państwo potrafi się temu przeciwstawić". "Rzeczywiście nie zawsze jest tak, że (lobbyści) muszą mieć wpływ na prawo i myślę, że to jest też pewna lekcja, która z tego płynie. Akurat te wątki wymagają, w moim przekonaniu, pogłębienia. Ja bym zadał tutaj dodatkowe pytania, bo one mogą być ciekawe" - zaznaczył Rabiej.

W jego opinii "członkowie komisji raczej słuchali tego z satysfakcją, zamiast drążyć temat". "Uważam, że należy niestety drążyć temat KNF-u, bo VAT-VAT-em, ale to, co zasługuje dzisiaj na komisję, to jest niestety sytuacja wokół KNF-u i to, jak mogło w ogóle do niej dojść" - ocenił Rabiej. Dodał, że ma "oczekiwanie od komisji VAT-owskiej i komisji KNF-u, która, mam nadzieję, powstanie, że będzie patrzyła też do przodu, jak przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości".

Komisja śledcza ds. VAT przesłuchała w środę wiceminister finansów z rządu PO-PSL Elżbietę Chojną-Duch. Z jej zeznań wynika, że proces legislacyjny przejmowali od urzędników resortu finansów zewnętrzni doradcy. Na pytanie Marka Jakubiaka (niez.), dlaczego po kilku miesiącach pracy w MF odebrano jej nadzór nad departamentami podatkowymi, Chojna-Duch odpowiedziała: "Dlatego, że powiedziałam w TVN-ie o rozszczelnianiu systemu podatkowego, takie mam wrażenie" - oświadczyła. Wyjaśniła, że w resorcie mówiono, iż audycję tę oglądał premier Donald Tusk i był bardzo niezadowolony. Chojna-Duch zaznaczyła, że reprezentowała poglądy inne niż oficjalne polityczne.

Z zeznań Chojny-Duch wynikło też, że nieformalną polityczną władzę nad formułowaniem prawa podatkowego na etapie prac rządowych miał szef gabinetu premiera Sławomir Nowak, który "przejął funkcje ministra finansów". Zaznaczyła, że gdy przekonywała, że nie może być tak, że kto inny - społeczny doradca w MF Renata Hayder czy Nowak - podejmują decyzje, a ona za nie ponosi odpowiedzialność, w krótkim czasie został jej odebrany departament podatkowy i dostała departament rachunkowości w MF, a później przeszła do RPP. (PAP)

autor: Iwona Żurek