Senacka Komisja Infrastruktury bez poprawek zarekomendowała we wtorek przyjęcie ustawy, która umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom mającym od co najmniej trzech lat prawo jazdy kat. B.

Nowe przepisy wprowadzają możliwości poruszania się motocyklem trójkołowym osobom mającym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Jak powiedział we wtorek wiceszef ministerstwa infrastruktury Marek Chodkiewicz, o taką możliwość stara się około 600 osób.

Chodkiewicz zaznaczył, że przepisy są szczególnie istotne dla osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Dodał, że ustawa przyczyni się do wzrostu sprzedaży motocykli trójkołowych, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki.

W uzasadnieniu wskazywano, że wzrost popularności motocykli trójkołowych "może przyczynić się do zmniejszenia korków oraz emisji spalin, a więc również do lepszej ochrony środowiska naturalnego".

"Technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych" – napisano w uzasadnieniu.

Obecnie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21 lat. Prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21 lat.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm sześc., mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, pod warunkiem że ma się prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk