Pharmena złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z emisją akcji serii E i przeniesieniem notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.
Reklama

"Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 5 730 000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 524 260 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 781 782 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 1 759 010 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

- 2 638 516 Akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

- 2 638 516 Praw do Akcji serii E ("PDA") oraz

- 2 638 516 Praw Poboru Akcji serii E" – czytamy w komunikacie.Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.